fbpx

Lucia Szentesi

Lucia Szentesi učí na strednej škole slovenský jazyk, občiansku náuku a etiku. Sú to podľa nej predmety ideálne na rozvíjanie aktívneho občianstva. 

„Občianska náuka síce nie je nosným ani maturitným predmetom, no osobne si myslím, že v sebe obsahuje veľmi dôležité odpovede na postojové otázky voči spoločnosti. Snažím sa, aby žiaci a žiačky tieto odpovede našli sami, aby zistili, čo chcú, čo môžu, čo dokážu. Do vyučovania implementujem aj prvky neformálneho vzdelávania. Mám napríklad špecifickú škatuľku (volám ju škatuľka zmeny) a obsahuje lepiace papieriky, pásku a iné drobnosti. Keď s ňou prídem do triedy, žiaci a žiačky vedia, že sa budú „hrať“. Osvedčilo sa mi to teda už pri motivácii žiakov a žiačok, navyše prvky neformálneho vzdelávania pomáhajú pochopiť učivo aj slabším žiakom a žiačkam,“ vraví Lucia Szentesi.

Mladá učiteľka dodáva, že jej metódou je vytvorenie rovnocenného vzťahu so žiakmi. Berie ich ako partnerov, s ktorými majú spoločný cieľ. 

„Okrem toho je potrebné tradičné vyučovanie spestriť. Mám rada (aj žiaci a žiačky) energizéry alebo aktivity, pri ktorých si úplne neuvedomujú, že sa učia. Pomerne často využívam kooperatívnu metódu skladačka, pri ktorej je aj práca s odborným textom príjemným spestrením,“ dodáva.

Lucia Szentesi je na škole koordinátorkou žiackej školskej rady a svojim zverencom sa na rôznych úrovniach venuje aj po vyučovaní. „Chcem, aby sa z nich stali zodpovední občania so vzťahom k sebe samému, ale aj zodpovednosťou voči krajine, v ktorej žijú. Všetkým žiakom a žiačkam, ktorí o to požiadajú, poskytujem bezplatne konzultácie/doučovanie z mojich predmetov. Možno je to mojím vekom, no žiaci a žiačky sa na mňa často obracajú aj s osobnými problémami či boliestkami. Asi som dobrá psychologička, neviem, ale majú vo mňa dôveru a ja si to veľmi cením,“ teší sa.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?