fbpx

Ľudmila Reiterová

Ľudmila Reiterová učí na gymnáziu anglický jazyk a biológiu. Je veľmi kreatívna a to jej pomáha zaujať žiakov na oboch predmetoch. „Počas dištančného vyučovania sme na konverzáciách z ANJ preberali tému životné prostredie. Rozprávali sme o spôsoboch znovu používania niektorých materiálov a tak mi žiaci mali poslať krátke videá, na ktorých niečo recyklujú, alebo opäť využívajú. Vzniklo zaujímavé video s anglickým komentárom, ktoré sme si venovali ku Dňu Zeme. Na hodiny biológie si kreslím vlastné obrázky, je to oveľa osobnejšie a vnímajú to tak, že aj učiteľka sa pripravuje na hodiny. Milo ma prekvapili, keď som im ponúkla antistresovú omaľovánku s portrétom Johanna Gregora Mendela, keď sme sa začali venovať genetike a pripomenuli sme si 200. výročie jeho narodenia. Zapojilo sa až 25 žiakov! Z ich kresieb sme pripravili poster, ktorý máme vystavený na chodbe školy,“ vraví. 

Nezostáva však len pri tomto type vyučovania. Veľmi dobre vie, jazyk sa najlepšie učí v rozhovore s native speakerami a tak neváha spolu so svojim zverencami cestovať. „V roku 2017 som prvýkrát vzala mojich žiakov (vtedy kvarta) na týždenný anglický tábor do Ľubovnianskych kúpeľov, kde boli rovesníci zo 6 krajín. Workshopy s anglickými lektormi, bývanie s cudzincom, turistika a spoločenské aktivity pomohli prekonať bariéru. Už po týždni som videla veľký posun v spontánnosti a plynulosti rozprávania. Po 2 pandemických rokoch sa opäť chystáme v júni 2023. V tábore nadviazali ako žiaci tak aj ja medzinárodné priateľstvá. Mnohé z nich udržiavam dodnes a využívam pri vymýšľaní projektov. Napríklad španielska a poľská škola sa počas pandémie zapojila do našej „Fitness výzvy“ a spoločne sme virtuálne cestovali do New Yorku,“ spomína.

Snaží sa prepájať učivo s reálnym svetom. Keď na biológii preberali huby a lišajníky, žiakov vyzvala, aby počas zbierania húb urobili fotky a zdieľali ich v skupine. Aj jej hodnotenie je iné, ako u bežných pedagógov. „Spomeniem hodnotenie testov, kde nie je iba známka, ale aj motivačná pečiatka, nálepka, alebo aj slovné hodnotenie. Žiaka porovnávam s jeho vlastnými výsledkami, takže aj slabší žiak si pri zlepšení nájde pozitívne hodnotenie,“ vysvetľuje.
Študentov vedie k tolerancii a rešpektu inakosti, ale i hrdosti na Slovensko a jeho kultúru a tradície. „Zorganizovala som napríklad besedu s futbalistom z Nigérie, ktorý hral za mestský klub, lebo sa tu cítil osamelý a ľudia od neho bočili. Bolo to pred Vianocami, pripravili sme darček, kultúrny program a žiaci sa s ním začali v meste stretávať,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?