fbpx

Lukáš Vícen

Lukáš Vícen učí matematiku a geografiu na gymnáziu. Keďže potenciál jeho žiakov je rôznorodý, používa, podľa vlastných slov, individualizovaný prístup.  

 „Snažím sa o to, aby všetci pocítili, že v nich verím, aj keď oni o sebe pochybujú. Motivujem ich nebáť sa zlyhať, urobiť chybu a poučiť sa z nej. Namiesto hodín, kde by som prednášal, uprednostňujem objavnú metódu, založenú na diskusii a spolupráci. Nechávam žiakov hľadať ,,pravdu,, a dohodnúť sa na nej. Vzájomná komunikácia a hlavne vzájomné počúvanie sa sú základom ich spolupráce a ja sa snažím byť skôr tou figúrkou, ktorá prináša podnetné otázky a občas aj odpoveď,“ vysvetľuje.

V jeho triede sa učí hrou a diskusiou, pretože si myslí, že tento spôsob vzdelávania je aj pre stredoškolákov vhodnejší.

„Do výučby sa snažím prinášať hry, emócie a hlavne bezpečné prostredie pre každého. Nie je to len moja snaha, ale celá škola fungujeme na princípe bezpečného prostredia a nenásilnej komunikácie. Verím, že prostredie, v ktorom je viac podporovaná kooperácia ako kompetícia, je lepšie pre všetkých, nielen pre najrýchlejších, najhlučnejších alebo najmúdrejších. Myslím si, že našim cieľom by nemalo byť vyzdvihovanie pár jednotlivcov na úkor zvyšku. Na hodinách matematiky sa delíme s kolegyňou na dve skupiny alebo pracujeme v tandeme na hodine. Veľkou výhodou je, že máme obaja okamžitú spätnú väzbu od seba a tým sa môžeme rýchlejšie zlepšovať,“ dodáva.

Mladý pedagóg vedie na škole aj diskusný krúžok, ktorého hlavným cieľom je naučiť deti kritickému mysleniu a kvalitnej komunikácii.„Nerobíme súťažnú debatu, ale naopak  diskutujeme o témach a hodnotách, ktoré si žiaci prinášajú sami. Narúšame vlastné stereotypy a vykračujeme z komfortnej zóny vlastného názoru a snažíme si ho obhájiť, ale zároveň si vypočuť a pochopiť druhú stranu. Taktiež vediem krúžok spoločenských hier, kde sa stretávame raz týždenne na 3 hodiny a hráme hry, či už kooperatívne, alebo proti sebe, rolové, ale aj zábavné. Pri diskusiách alebo spoločenských hrách sa snažím viesť študentov k participácii pri riešení problémov a vyjadrovaniu vlastných postojov. Podarilo sa mi mojich študentov zobrať na pár zaujímavých diskusií, nielen ako divákov: Klíma a my: Mladí za zelenú Európu diskusia s podpredsedom Európskej komisie p. Fransom Timmermansom pri príležitosti Európskeho roku mládeže a jeho návštevy na Slovensku alebo na Medzigeneračnú diskusiu o budúcnosti vzdelávania, ktorá začínala v Bratislave a končila v Bruseli,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?