fbpx

Marcela Padyšáková

Za najdôležitejšiu vo vyučovaní považujem motiváciu a hnacou silou vzdelávania je vlastné chcenie. Pri vhodne riadenej motivácií sa môže aj žiak dosahujúci podpriemerné vyučovacie výsledky začať snažiť a zlepšovať. Ak žiaka usmerníme a ukážeme mu dôležitosť učiva pre prax, odstránime tak večnú nespokojnosť s tým ,,načo mi to bude“.

Na vyučovaní často používam rôzne formy motivácie, ranný rozhovor, daruj najkrajšie slovo, povedz komu a za čo by si poďakoval. Sú to aktivity, ktoré som si so žiakmi vymyslela a vďaka nim sa nám darí zlepšovať aj triednu klímu. Na hodinách preferujem zážitkové vyučovanie v skupinách, kde každý žiak dokáže pracovať na pridelených úlohách. Dôraz kladiem aj na životné zručnosti ako je spolupráca, trpezlivosť, zodpovednosť, riešenie problémov, ale aj kritické myslenie. Mnohí mladí ľudia dnes neuvážene narábajú s financiami, preto sa venujem finančnej gramotnosti, kritickému mysleniu, zdravému rozumu.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?