fbpx

Marek Tóth

Ako malý chlapec väčšinu času trávil u starých rodičov na dedine a vzťah k prírode mu ostal dodnes. Do vyučovania vnáša netradičné, moderné prvky, najväčší úspech mali jeho hodiny biológie, kedy si žiaci mohli priniesť na vyučovanie vlastné zviera a predstaviť ho spolužiakom.

Vytvoril pomôcku na zvýšenie kvality vzdelávania biológie. Ide o DVD program „Živočíchy našej prírody“, ktorý obsahuje fotografie, charakteristiku a videozáznamy o 60 druhoch živočíchov, v štyroch prírodných spoločenstvách. Zatiaľ však nenašiel sponzora, ktorý by bol ochotný toto DVD distribuovať do všetkých škôl, a tak ho rozšíril aspoň po okolitých školách.
Vďaka projektu Dielne získala aj jeho pričinením škola moderné vybavenie odborných učební, v rámci ktorého bol aj digitálny prístroj MoLab. Založil krúžok Biológia a chémia hrou, z ktorého sa stal Vedecký tím Rozmarínky.

Je členom okresnej komisie predmetových olympiád za biológiu a chémiu ako aj Združenia učiteľov chémie. Pravidelne prispieva do chemického časopisu: Dnešná škola – človek a príroda. Jeho cieľom je vzbudiť záujem u žiakov. Ukázať im, že aj predmet ako chémia môže byť zaujímavý, zábavný a odbúrava tak povesť obávaného predmetu. Súhlasí s mottom: ,,Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vkročiť musíš ty sám!“ a práve preto za svoj najväčší úspech považuje už 5 žiakov, ktorí sa pod jeho vedením rozhodli ďalej venovať chémii na strednej škole.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?