fbpx

Mária Niková

Mária Niková je špeciálnou pedagogičkou a aktuálne učí na prvom stupni na trochu inej ako klasickej škole. Pôsobí totiž v škole, ktorá je súčasťou nemocnice. Svoju prácu sa odjakživa snaží robiť s nadšením a láskou a individuálny prístup k žiakom je u nej samozrejmosťou. 

„Každému z mojich žiakov sa snažím vytvoriť možnosti na aktívne uchopenie reálneho sveta a vďaka tomu si vzájomne poskytujeme priestor na osobnostný rast. Som vďačná za každého jedného z nich, aj za tých, ktorí pracovali na mojej trpezlivosti, aj za tých, ktorí ma nútili hľadať nové spôsoby. Mojim najväčším úspechom je študentka diaľkového štúdia Jolanka pochádzajúca z rómskej komunity, ktorá napriek sťaženým sociálnym podmienkam a životným trápeniam pod mojim vedením úspešne zmaturovala. Dnes je asistentkou učiteľa. Vďaka tímovému doučovaniu a konzultáciám sme zažili spoločný úspech. Ešte väčšiu radosť mám z každého napredovania žiakov v nemocničnej škole,“ vraví Mária Niková.

Pani učiteľka prešla rôznymi vzdelávacími inštitúciami, učila napríklad aj na vysokej škole. Všade sa snažila prinášať inovácie. Jej súčasné pôsobisko  je pre ňu tiež veľkou výzvou. „Terajšia vzdelávacia činnosť v nemocničnej škole prebieha formou blokov a projektov. Aktuálne využívam tému ľudových umeleckých remesiel a prepojenie vyučovania a tematických oblastí výchovy s osobnosťou Martina Benku. Projekty Tvorme ako Martin Benka – tvorivý ateliér v nemocnici a Ľudové umelecké remeslo, šanca pre všetkých 2021 – v sebe spájajú minulosť ľudových tradícii so súčasnosťou v podobe jednotlivých predmetov a záujmovej činnosti. Vďaka občianskemu združeniu, ktoré vediem, spolu s kolegami aplikujeme tieto postupy aj v ďalších nemocničných školách,“ dodáva.

Mária Niková založila občianske združenie s príznačným názvom Moje šťastné dieťa, ktoré vzniklo podľa jej slov ako reakcia na aktuálnu situáciu v školstve a v rodinách. „Mala som potrebu podnietiť diskusiu, vedúcu k skvalitneniu výchovnej a vzdelávacej starostlivosti a v rámci workshopov a webinárov šíriť odborné poznatky a skúsenosti, ktoré by mohli aspoň v malej miere vyvažovať nadbytok skreslených a nepodložených informácii vo vzťahu k formovaniu osobnosti detí. Podarilo sa nám zapojiť do aktivít erudované učiteľky, riaditeľky materských škôl, nakrútili sme videá, realizovali sme diskusie s uznávanými odborníkmi na výchovu a vzdelávanie,“ vraví o tom, ako sa snaží pôsobiť v učiteľskej komunite. Verejnosť sa tiež snaží edukovať popularizáciou témy napríklad v časopise Maminka. „Projekty realizované v nemocničnej základnej škole sú celoškolskými aktivitami dlhodobého charakteru, ktoré zdieľam so svojimi kolegami a taktiež s kolegami zo ZŠ s MŠ pri Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach. Vzdelávacie podujatia, na ktorých participujem pravidelne, zdieľame na sociálnych sieťach a www.mojestatsnedieta.sk.“

V rámci OZ Moje šťastné dieťa Mária Niková pravidelne realizuje v spolupráci s odborníkmi neformálne vzdelávanie pre pedagógov a rodičov v podobe webinárov Hovorme o deťoch.

Hlasovanie ceny verejnosti nájdete tu: https://domov.sme.sk/c/22874126/ucitelka-z-nemocnicnej-skoly-ktora-deti-uci-a-zaroven-im-sprijemnuje-tazke-chvile.html?ref=tab


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?