fbpx

Marta Izsófová

Marta Izsófová učí predmety, ktoré bývajú často označované za ťažké alebo neobľúbené – matematiku a informatiku. Spolu s nimi učí anglický jazyk. Ona však dokáže aj týmto predmetom dať iný náboj. Robí všetko preto, aby v nich i školáci, ktorí na ne nemajú veľké danosti, našli zaľúbenie. 

„Vediem ich k pravidlu, že žiadna otázka nie je zbytočná či hlúpa. Nútim ich myslieť, diskutovať, spochybňovať. Niektorí žiaci nie sú schopní kráčať osnovami nastavenými schodmi, sú pre nich príliš vysoké, nezdolateľné a preto len postávajú a neposúvajú sa vpred. Pokladám za dôležité vystavať menšie schodíky, aby si mohli povedať „toto by som asi zvládol – pokúsim sa“. Vždy sa snažím mať zaujímavé hodiny, siaham po kreativite a humore. Učím ich slušnej komunikácii a vzájomnej úcte,“ vraví Marta Izsófová.

Vyučovanie v čase pandémie preverilo schopnosti tejto pedagogičky a dokázala obstáť aj v náročných časoch. Ani jej nenapadlo vzdať sa, alebo si pripustiť, že niečo nejde. Skôr naopak. 

„Počas dištančného vzdelávania som triedu rozdelila na viac skupín podľa úrovne ich šikovnosti a mala s nimi oddelené hodiny. Takto som mohla provokovať výborných žiakov k ešte lepším výkonom a rovnako som sa vedela venovať slabším žiakom bez toho, aby sa museli hanbiť pred tými šikovnými. Navyše som žiakom podľa potreby ponúkala nepovinné online konzultácie po večeroch, aby mohli klásť otázky a precvičovať so mnou,“ dodáva s tým, že keď zistila, že podpora vyučovania na diaľku od štátu nie je dostatočná,  vymyslela vlastný vzdelávací kanál. Takisto hľadala spôsoby, ako neukrátiť od vzdelávania ani žiakov zo sociálne slabšieho prostredia. „Ak žiaci nemali dostatočnú techniku, mohli chodiť poobede do učebne IT, kde si mohli úlohy urobiť. Hľadala som dobré videá s vysvetlením a postupne som sa dostala k tvorbe vlastného kanálu z matematikou. Používam farby, vysvetľujem jednoducho, postupne, prehľadne a snažím sa robiť časté fixácie. Na hodinách dávam priestor na diskusiu, kreativitu, so žiakmi komunikujem cez všetky možné kanály. Tvorba mojich videí je asi niečo nad rámec. Možno to vyznie ako lacné klišé, ale u mňa sa hranice rámec/nad rámec celkom slušne strácajú.“

Marta Izsófová sa snaží pomáhať aj iným učiteľom a rada sa so svojimi inováciami a vedomosťami podelí. 

„Opakovane pomáham začínajúcim učiteľom ako uvádzajúca učiteľka, čo zahŕňa diskutovanie o vhodných metódach výuky, o time managemente, o dobrej stratégii pre tú-ktorú tému, na zvládnutie problémových situácií v triede a podobne. Bola som tiež moderátorkou odbornej sociálnej siete pre učiteľov Bluekiwi a zorganizovala som dve celoslovenské konferencie pre učiteľov,“ vyratúva.
Zaujímavá je aj jej spolupráca s vydavateľstvom RAABE na tvorbe tematických plánov z matematiky pre druhý stupeň ZŠ, lektorovanie kurzu pre ÚPSVaR o šikane na školách, ale tiež tvorba videí pre EDU TV – portál MŠVVaŠ SR. 

Hlasovanie o cenu verejnosti nájdete tu: https://domov.sme.sk/c/22874143/v-jej-triede-ziadna-otazka-nie-je-hlupa-ani-zbytocna.html?ref=tab


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?