fbpx

Martin Benikovský

Štyri roky na Ukrajine ma naučili úcte a rešpektu k odlišným modelom vzdelávania. Pochopil som, že nie všetky vzorce sú medzinárodne prenosné a učiteľ by mal byť flexibilným a otvoreným pre cudziu kultúru. Vo vyučovacom procese som náročný, ale usilujem sa byť spravodlivý a priateľský.

Žiakov sa pokúšam motivovať zapájaním do olympiád a do súťaží v recitácii, pôvodnej tvorbe, v rečníctve alebo do SOČ. Pri výučbe sa pokúšam žiakom nastaviť čo najčastejšie spätnú väzbu nielen v podobe známky, ale predovšetkým slovného hodnotenia. Zároveň sa snažím, aby žiak dokázal realizovať kritické sebahodnotenie. Pri tvorbe vlastných aktivít sa zameriavam na rozvoj čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia. Som koordinátorom projektu Cena Absynt, ktorý spája trinásť gymnázií v rámci žilinskej župy.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?