fbpx

Martina Stieranková

Martina Stieranková učí biológiu a chémiu na základnej aj strednej škole. Jej cieľom je podporovať individuálne nadanie každého žiaka, dobre si uvedomuje, že memorovanie vedomostí nie je cesta.

„Dávam každému žiakovi možnosť ukázať to, v čom je dobrý a každému z nich dávam možnosť zažiť úspech. Keď človek zažije pocit, že môže byť úspešný, motivuje ho to a posúva vpred. Pozitívnou spätnou väzbou pre mňa je, že sa moji žiaci orientujú na prírodné vedy, a to voľbou seminárov, predmetu experimentálna prírodoveda, ktorý ponúkame v profilácii STEAM,“ vraví Martina Stieranková.

Pani učiteľka učí inovatívne a často využíva moderné technológie. V čase pandémie tieto svoje zručnosti rozvíjala ešte intenzívnejšie, pomohla napríklad na škole zaviesť elektronickú triednu knihu a tiež školila kolegov v jej používaní.

„Bežne používam brainstorming, kooperatívne, projektové vyučovanie, bádateľsky orientovanú výučbu, demonštračné aj žiacke experimenty, prácu s modelmi. Na vyučovaní prevažuje otvorená komunikácia medzi mnou a žiakmi, často realizujem sebareflexiu, či už prostredníctvom dotazníkov alebo rozhovorov. Žiaci oceňujú, že majú možnosť vyjadriť sa k mojim formám a metódam a ak im niečo nevyhovuje, tak spoločne hľadáme riešenia a možnosti,“ dodáva. 

Zazvonením školského zvončeka táto pani učiteľka nikdy nekončí. Doučuje slabších žiakov, konzultuje ročníkové práce, pripravuje deti na prijímačky.

„Vediem krúžok Mladý vedec, kde okrem prípravy na vysokú školu uskutočňujeme zaujímavé chemické pokusy. Na obidvoch školách realizujeme program Recyklohry, ktorého som koordinátorkou, a tak žiakov zapájam do rôznych úloh formou výziev, pričom sme vo viacerých splnených úlohách patrili medzi najlepšie školy na Slovensku. Na základnej škole žiakov zapájam aj do biologickej a chemickej olympiády. Vlani sme získali 1. miesto v okresnom kole prvej spomínanej súťaže,“ teší sa.

Martina Strieranková je aktívna aj v pedagogickom kolektíve. Niekoľkokrát bola uvádzajúcou učiteľkou, pomáha kolegom s používaním rôznych aplikácií, elektronickou triednou knihou, Teams-om, Office-om a je tiež ich poradkyňou v rôznych legislatívnych témach.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?