fbpx

Michaela Babejová

Michaela Babejová učí na prvom stupni základnej školy a je veľmi empatickou pedagogičkou. Jej snahou je nájsť si cestu ku každému dieťaťu, vytvoriť v škole prostredie, v ktorom sa budú žiaci cítiť dobre a bezpečne a tiež ich povzbudiť, aby sa učili s radosťou.

 „Sme trieda Pippi Dlhej Pančuchy a deti sa s touto postavou veľmi stotožnili. Pippi má hlavu plnú výborných nápadov a srdce tak veľké a dobré, že by sa doň vošiel celý svet. Považujem ju za veľmi inkluzívnu postavu. Aj svojím nekonvenčným vzhľadom (farebné oblečenie plné záplat, ryšavé vlasy, pehy…) svetu ukazuje pravé hodnoty a z detí v našej triede sa tak každým dňom stávajú samostatnejšie, starostlivejšie, zodpovednejšie, rozhľadenejšie bytosti s otvorenou mysľou. Momentálne som triednou učiteľkou 26 vnímavým tretiakom a vo svojej triede by som chcela prispievať k napĺňaniu jednej z mnohých úctyhodných myšlienok Márie Montessori: „Najväčšie dary, ktoré môžeme deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti,“ vysvetľuje.

Známkovanie podľa nej deti nemotivuje, hľadá skôr iné formy hodnotenia žiakov. Robí to slovne, rozvojovou spätnou väzbou, podporuje sebahodnotenie detí.

„Záleží mi na tom, aby každé dieťa v triede zažilo úspech, aby malo samo zo seba dobrý pocit, aby rástla jeho sebadôvera. Mojím cieľom je nájsť, v čom jednotlivé deti vynikajú a ukázať to aj im samotným – či je to trpezlivosť, starostlivosť a záujem o druhých, dobrá pozornosť, priateľské správanie, iniciatíva, manuálne zručnosti, výtvarný, hudobný alebo športový talent. Dieťa si zvnútorňuje to, čo často počúva. A to stmeľuje i kolektív. Ak sa dieťa cíti prijaté, prijíma i ostatných,“ dodáva.

Táto mladá pedagogička máva s deťmi každodenné ranné komunitné kruhy, vedie s nimi denník emócií, učí v blokoch, využíva rovesnícke vzdelávanie a ďalšie inovatívne techniky. Píše blog a svoje skúsenosti sa snaží odovzdávať aj iným pedagógom a pedagogičkám.  

„Mala som možnosť lektorovať workshopy zamerané na budovanie inkluzívnej klímy v škole, na možnosti rozvíjania životných zručností či workshop o možnostiach posilnenia spolupráce s rodičmi. Baví ma sprostredkúvať dialóg medzi svetom dospelých a svetom detí,uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?