fbpx

Michal Sivák

 „Preferujem pri napĺňaní nasledovné atribúty, ktoré sú pre mňa alfou a omegou: individuálny prístup (snažím sa spoznať jedinečné schopnosti), záujmy a potreby každého žiaka. Vytváram prostredie, ktoré podporuje ich individuálny rast a rozvoj. Využívam inovatívne metódy výučby, podporujem sebapoznanie a úctu, rozvoj kritického myslenia a tvorivosti, občiansku zodpovednosť, rozvoj komunikačných a sociálnych zručností. Sústreďujem sa na tieto aspekty, pretože verím, že kombinácia akademických poznatkov a rozvoja ľudských zručností je kľúčom k tomu, aby sa žiaci mohli úspešne pripraviť na svoju budúcnosťou,“ vysvetľuje.

Deti sa v triede Michala Siváka nemajú čas nudiť. Robí totiž všetko preto, aby sa v nej cítili naozaj dobre.

„Každé ráno začíname deň tancom, pri ktorom si robíme ranný filter. Pri tanci odbúrame akýkoľvek stres a problémy, ktoré zväčša prichádzajú ráno. Hudba je rôznorodá, od rómskej hudby sme sa dostali aj do latinskoamerického repertoára. V rámci testovania dbám na spätnú väzbu a hodnotenie seba samého. Prostredníctvom projektov žiaci prezentujú témy, svoje vnímanie a prinášajú aplikačnú časť, kde si buď žiaci môžu vyskúšať alebo overiť, čokoľvek čo riešime, pretože aj oni sú „bankou“ informácií. Spolu so žiakmi sme uskutočnili napríklad overenie Archimedovho zákona na slovenskom jazyku pri vyvodení tvrdých spoluhlások, vzdelávali sme rómskych žiakov v Plaveckom Štvrtku, kde sme ich učili princípy Hejného matematiky, urobili sme si simuláciu volieb, kde sme hlasovali, vytvorili sme dve politické frakcie – opozíciu a koalíciu. Cez túto aktivitu som podporil ich občiansku angažovanosť, aby pochopili, že demokracia je dôležitá pre nás všetkých a zároveň využili nástroje, ako ovplyvňovať veci verejné,“ dodáva.

Tento mladý pedagóg nie je ľahostajný ani k deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tým sa venuje vo svojom voľnom čase.

„Už druhý rok chodím učiť na svoje narodeniny počas jarných prázdnin rómske deti v mojom rodnom meste Stropkov, pretože som presvedčený, že aj táto moja, srdcu blízka komunita detí je potenciál pre našu krásnu krajinu. Tento týždeň absolvujem doma a učím decká v rómskom jazyku všetky predmety, ktoré si dohodnem s pani riaditeľkou. V zahraničí spolupracujem s Radou Európy, kde som sa stal ambasádorom pre inkluzívne vzdelávanie na Slovensku, pretože  verím, že žiak sa nemá prispôsobovať škole, ale škola žiakovi. Pravidelne reagujem na problémy vo vzdelávaní, ktoré sa týkajú rómskych detí. Zapájam sa aj do verejných vzdelávacích politík, spolupracujem s občianskymi a dobrovoľníckymi združeniami a doučujem aj rómske deti v Bratislavskom kraji. Som mentor a tútor pre učiteľov,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?