fbpx

Michal Tlelka

Michal Tlelka učí etickú a telesnú výchovu na druhom stupni základnej školy. Na to, aby sa žiaci v jeho triede cítili dobre, pracuje s nimi individuálne, zapája školskú psychologičku a spolupracuje aj s rodičmi. Snaží sa tiež o zážitkové učenie a často s deťmi chodia von.

„Práve pobyt v prírode sa mi ukazuje ako najlepšia alternatíva aj pre tzv. „problémových “ žiakov. V prírode sa častokrát títo žiaci správajú úplne inak ako v škole a toto správanie si prenesú potom aj do školy. Zmysel pre zodpovednosť a výchovu ku kritickému mysleniu pestujem u žiakov od 5. ročníka na etickej výchove v pohode rôznych tvorivých aktivít,“ vraví Michal Tlelka.

Tento učiteľ chodieva so svojim žiakmi dokonca na túry do vzdialených kútov Slovenska. 

Posledné leto 2021 sa mi podarilo zobrať mojich žiakov na najdlhšiu turistickú trasu na Slovensku, a to na Cestu hrdinov slovenského národného povstania. Bol to neuveriteľný zážitok tak pre nich, ako aj pre mňa a aj ďalších žiakov, ktorí sledovali naše zážitky. Táto cesta ich naučila  zodpovednosti, kritickému mysleniu, láske k prírode, váženiu si základných vecí, ktoré človek vníma tak samozrejme,“ dodáva.

Svojich zverencov učí empatii, pomáhajú spolu napríklad ľuďom bez domova a k tomu všetkému využíva najmä šport a turistiku. Vraví, že pri ňom sa deti dokážu uvoľniť a dostať zo seba to najlepšie.

„Aj „problémoví“ žiaci sa správajú úplne inak v horách a spätná väzba od nich je to najkrajšie zadosťučinenie. Každý rok vediem 4 záujmové krúžky, kde trávim s deťmi veľké množstvo času aj cez víkendy či prázdniny. Florbal, patchwork krúžok, turisticko – lezecký krúžok, adrenalínové športy, toto sú krúžky, ktorým sa venujem už 9 rokov,“ vysvetľuje.

Michal Tlelka tiež spolupracuje s iniciatívou slovenských učiteľov a angažuje sa aj v podpore mladších kolegov. 


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?