fbpx

Milada Mackovčinová

Milada Mackovčinová učí slovenský jazyk, dejepis a etickú výchovu na druhom stupni základnej školy. Ťažiskom jej práce je nielen odovzdávať poznatky, ale tiež aktivizovať žiakov a učiť ich rešpektu a zodpovednosti.

 „Vybrala som si hlavne tvorivý prístup, hravé formy hodín a ďalšie dostupné formy a postupy tak, aby sa žiaci cítili na hodinách dobre, spokojne a pracovali s radosťou a bez stresu. Vediem žiakov k tvorivosti a kritickému mysleniu, podporujem divergentné myslenie v duchu rozvíjania originality a flexibility, využívam integráciu a alternatívne prístupy k daným žiakom. Dôraz však kladiem aj na veľkú dávku empatie. Mojou odmenou sú sebavedomejší a úspešní žiaci, ktorí dosahujú úspechy v literárnych súťažiach a získali mnoho ocenení v Detskom čine roka,“ vysvetľuje.

Pani učiteľka pracuje najmä formou kooperatívneho učenia.

„Využívam snowballing pri opakovanom precvičovaní učiva, vytváram priestor pre diskusiu, komunikáciu o daných témach tak, aby mal na svoj názor každý žiak, pretože chcem, aby sa žiaci neučili iba mechanicky. Veľmi sa mi osvedčila aj metóda „mind mapping“, teda podporujem aktívne čítanie, rozbory, rôzne formy čitateľských listov, interaktívnych denníkov, besedy a diskusie o literárnych dielach. S tým bezprostredne súvisí metóda aktívneho písania. Máme špeciálne „tvorivé zošity“, kde tvoríme nové rozprávky, báje, básne, novinové články, hádanky,“ dodáva.

Milana Mackovčinová sa snaží vytvárať v triede také podmienky, aby sa tam dobre cítili i žiaci s rôznymi znevýhodneniami – či už telesnými alebo sociálnymi.

„Upravujem im učivo, tlačím vhodné materiály, pripravujem hravé zadania. Komunikujem s rodičmi, poradím, keď potrebujú. Častokrát vďaka tejto spolupráci dosahujeme výrazné úspechy týchto detí. Počas školského roka robíme dobré skutky, o ktorých potom píšeme do Detského činu roka, kde sme získali takmer každý rok aj dve hlavné ocenenia. Robili sme zbierku pre miestnu organizáciu Útulok pre psov v našom meste. Deti zbierajú krmivo, vytvárame reklamné plagátiky. Tiež sa aktívne zapájam s deťmi pri výrobe malých darčekov pre ľudí v DSS, pripravujeme im program napr. na Veľkú noc. Zapájame sa každoročne do česko-slovenského projektu Záložka spája, deti rozvíjajú svoju kreativitu. Tvoríme tiež spoločne časopis Vodníček, kde môžu prispievať všetci žiaci,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?