fbpx

Milan Siska

Milan Siska učí na druhom stupni základnej školy náboženstvo a slovenský jazyk a literatúru. Neustále hľadá spôsoby, ako žiakom učivo zaujímavo priblížiť, ale tiež to, ako ich motivovať k premýšľaniu. „Pri vyučovaní slovenského jazyka alebo náboženstva sa vždy snažím začínať svoje hodiny krátkymi motivačnými videami, ktoré v krátkosti ukazujú ako iní žiaci z rôznych kútov sveta prežívajú svoje životné výzvy, prehry či víťazstvá. Veľmi zaujímavý dokument je napr. Neobyčajné cesty do školy. Videá čerpám z platformy youtube,“ vysvetľuje. 

Tento učiteľ rád pripravuje aktivity, ktoré obohacujú nielen žiakov, ale aj samotných pedagógov. „Známa platforma Kahoot! bola a je  skvelá príležitosť naučiť sa niečo viac nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov. Na viacerých vyučovacích hodinách som pre žiakov pripravil aj prostredníctvom tejto aplikácie rôzne aktivity.  Úlohou žiakov nebolo len správne odpovedať na dané otázky, ale aj aktívne skúmať, pátrať či hľadať na internete, v časopisoch, v učebniciach,  v priestoroch školy alebo u samotných pedagógov,  správne odpovede.  Žiaci tak mali príležitosť medzi množstvom rôznych informácií nájsť tu správnu. Každá správna odpoveď mala svoje miesto v pojmovej mape, ktorá po vyplnení neslúžila len ako forma poznámok, ale zanechala aj malý umelecký dojem v podobe kaligramu. 

V podobnom duchu už spomínanej aplikácie sa niesla aj aktivita pre samotných účastníkov rady našej školy, kde si mohli vyskúšať, ako dobre poznajú tak pestrú históriu našej školy. “ opisuje.

Milan Siska vie, že k žiakom treba pristupovať individuálne a snaží sa im rozumieť aj vtedy, keď nemajú svoj deň. „Na mojich hodinách môžu byť sami sebou. Napríklad na hodinách náboženstva som im dal možnosť vytvoriť si svoje kritéria hodnotenia. Vzájomne a hlavne objektívne zhodnotili svoje návrhy a zahlasovali za tie najdôležitejšie, podľa ktorých sa budú v tomto škoslkom roku riadiť. Toto považujem za jeden z mála konkrétnych spôsobov preberania zodpovednosti a kritického myslenia vo vyučovacom procese. Aj takýmto spôsobom ukazujem žiakom, že existujú stále možnosti, ako môžu veci meniť,“ uzatvára.

Sám pracuje aj na svojom sebavzdelávaní. Momentálne sa zúčastňuje školenia, ktoré je zamerané na mentorovanie a koučovanie. Pre nedostatok mentorov v tejto oblasti chce kolegom už ako certifikovaný mentor a kouč čo najlepšie pomôcť pochopiť seba aj prácu kolegov, vyzdvihnúť ich silné stránky a talenty, aby tak následne mohli svoje vedomosti a zručnosti čo najlepšie využiť vo vyučovacom procese alebo v súkromnom živote.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?