fbpx

Miriam Lidajová

Miriam Lidajová učí účtovníctvo na Obchodnej akadémii. Pred pár rokmi navrhla, aby mali na škole triedu s rozšíreným vyučovaním účtovníctva a ukázalo sa, že to bol dobrý nápad. O zaradenie do tejto triedy je veľký záujem. „Do vyučovania zaradzujem netradičné formy napríklad prácu v skupinách v rôznych formách na bežnom vyučovaní, aj v písomných prácach, spomeňme 4 rohy alebo snehovú guľu. Moje zadania vychádzajú z praxe. Študenti si môžu napr. na školskom dvore vybrať konkrétny dlhodobý majetok, zistiť jeho cenu a vypočítať a zaúčtovať odpisy. Teóriu učím a skúšam prostredníctvom tvorby myšlienkových máp, cinquainov, komiksov…  Žiaci môžu pracovať svojim tempom, v čase keď sú v pohode, v škole, doma, môžu používať dostupné materiály,“ vysvetľuje. 

Jej cieľom je naučiť žiakov kritickému mysleniu a najmä – chce, aby nik nebol utláčaný alebo zabudnutý. „Pracujeme v tíme so striedaním rolí, aby sa každý žiak cítil úspešný. Úlohy máme dobrovoľné a s každým pracujem individuálne. Ak žiak potrebuje, doučujem ho, prispôsobujem termíny skúšok jeho možnostiam. Pri práci v tíme kladiem dôraz na to, aby boli všetci zapojení. Žiaci sa potom snažia nepokaziť prácu tímu, tak sa učia dodržiavať termíny,“ dodáva s tým, že jej spôsob učenia nie je direktívny: „Snažím sa byť spravodlivá, dopredu si s nimi dohodnúť pravidla a dodržiavať ich. Vypočujem si ich pripomienky a ak majú pravdu a pravidlo som nechtiac porušila, napravím to a ospravedlním sa.“

Miriam Lidajová pracuje aj na svojom sebavzdelávaní. Darí sa jej to i tým, že okrem školy, má druhý pracovný úväzok vo výrobnej firme ako účtovníčka. „Prinášam tak do školy aktuálne informácie a nápady z reálnej praxe, ktoré zdieľam s kolegami. Pripravujem učebné materiály a zasielam ich kolegom. Delím sa so svojimi nápadmi, zapájam kolegov do svojich projektov, napríklad aktuálne som zapojená do programu Komenského inštitút,“ vraví.

V škole pôsobí aj ako koordinátorka školského parlamentu, koordinátorka prevencie, a tiež inštruktorka lyžovania a inštruktorka kurzov ochrany života a zdravia. Okrem toho fotí aktivity školy, robí krátke videá a spravuje fotoarchív školy, z ktorého čerpajú fotografie všetci kolegovia aj žiaci. Vymýšľa projekty priamo na mieru žiakom, aby podporila ich samostatnosť a kreativitu.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?