fbpx

Miroslava Okuliarová

Deti ma učia veľkej autenticite a pravdivosti, ktorá nám tu v spoločnosti tak chýba. Prajem si, aby čoraz viac rodičov pochopilo, že zmena vzdelávania nenastane skôr, kým sa nezačne meniť zvnútra spoločnosť, teda MY. Toto je môj príbeh ako pomôcť  ,,neposlušným“ deťom, aby sme sa im my dospelí naučili rozumieť.

Snažím sa viesť deti k samostatnosti, zodpovednosti a spolupatričnosti. Naše vyučovanie spestruje hra na flautu, ručné práce ako štrikovanie, tkanie. Verím, že úlohy, ktoré deťom zadávam, sú zaujímavé, ale aj praktické do života. Chcem u detí rozvíjať všetky zručnosti, nezameriavam sa len na vedomosti a v tomto mi veľmi vyhovuje blokové vyučovanie. Pomerne rýchlo som pochopila, že zmena vzdelávania a čohokoľvek nejde bez práce na sebe, keď mám vzdelávať deti, byť im prirodzenou autoritou a tvoriť s nimi láskyplné vzťahy.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?