fbpx

Monika Krchňáková

Monika Krchňáková učí na prvom stupni základnej školy. Keďže vie, že práve v období na začiatku vzdelávacieho procesu si deti utvárajú vzťah k učeniu, robí všetko preto, aby sa deti učili rady a aby sa v škole dobre cítili.

 „Deň začíname rannou komunitou, počas ktorej zdieľame svoje zážitky a pocity z predošlého dňa, učíme sa aktívne počúvať, pokojne sedieť, vnímať. Ak sa v kolektíve vyskytne akýkoľvek problém, či situácia, ktorú treba riešiť, snažíme sa ju prediskutovať a hľadáme riešenie. Na rozhodnutiach sa podieľajú všetci žiaci, navrhujú riešenia, pripomienky. Pristupujem k žiakom individuálne, učenie prenášam do roviny zmysluplnej hry, učíme sa vonku, zážitkovo, využívam vysokoefektívne učenie, zaraďujem do vyučovania učenie životných zručností a prevenčný program Zippyho kamaráti, čo má veľký vplyv na budovanie osobností žiakov. Z reflexií viem, že žiaci sú v triede šťastní, užívajú si každú hodinu. Budujú si pevné vzťahy, podporujú sa, pomáhajú si, vedia spolupracovať, robiť kompromisy,“ vysvetľuje.

Mladá pedagogička sa snaží učiť predovšetkým zážitkovo, teda tak, aby deti prakticky pochopili aj význam a využitie nových vedomostí.

„Vyvodzujeme napríklad slovné druhy cez reálne predmety v triede – stolička – drevená, jedna, tá, sedieť. Vonku sa hráme prírodné Bingo, v rámci ktorého hľadáme prírodniny s určenými gramatickými kategóriami. Pracujeme v skupinách, čo podporuje schopnosť kooperácie, argumentácie, vyjadrovania. Prínosom sú reflexie cez Dixit karty – žiak musí spojiť svoj názor a pocit z aktivít s obrázkom na karte. Dynamika v triede sa vplyvom aktivít rôzneho druhu mení a preto nie je priestor na šikanu. Využívam Oslavy učenia a tzv. „behacie diktáty“, ktoré efektívne odbúravajú stres z diktátov. Praktizujem blokovú výučbu, žiaci nevnímajúc zvonenie pracujú so zanietením. Na čítaní využívam dramatizáciu, „príbehové obrázky“ na kockách, čítacie vrecúška, storytelling, pojmové mapy a tvorbu,“ vyratúva.

Monika Krchňáková sa rada so svojimi skúsenosťami podelí s ostatnými kolegami a ešte radšej sa učí od tých skúsenejších.

„Mojim primárnym spôsobom šírenia informácií o statuse učiteľa, ako aj informovania verejnosti o našej práci sú sociálne siete – Facebook a Instagram. Prostredníctvom nich sa inšpirujem nielen ja od svojich kolegov v rôznych skupinách a na súkromných profiloch, ale zdieľam tiež moje aktivity. Zúčastňovala som sa aj mimoškolských online hodín „Hodinoví záškoláci“, kde som sa veľa naučila a vyskúšala si mentoring žiakov počas rôznych skupinových aktivít. Naučila som sa tu veľa nového nielen od skúsených kolegov (Dávid Králik, Martin Petrík), ale aj od samotných detí, ktoré boli zapojené v online hodinách,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?