fbpx

Monika Plintová

Cítila som, že moja povaha a schopnosti ma predurčujú k učiteľskej profesii, ktorá v sebe spája všetko, čo mi je blízke. V triedach zažívam skutočnú radosť z práce a najväčší podiel na nej majú moji žiaci, ktorí ma neprestávajú pozitívne prekvapovať.

Povzbudzujem žiakov k používaniu anglického jazyka aj mimo školy, moji priatelia z USA prichádzajú na vyučovacie hodiny a udržujú kontakt so žiakmi, aby ich motivovali k učeniu sa anglického jazyka. Vediem muzikálový krúžok v angličtine, kde zapájam žiakov bez ohľadu na ich jazykovú úroveň. Inováciou, ktorá má dopad aj na vyučovanie, je krajská súťaž Gaming Decathlon, kde sa angažujem ako autorka, organizátorka, moderátorka. Mojou zásadou je učiť tak, ako by som sama chcela byť vyučovaná.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?