fbpx

Monika Podolinská

Zamerala sa na vzdelávanie rómskych žiakov, lebo cíti, že práve im vie a chce pomáhať. Za úspech považuje to, že deti chodia do školy rady, že majú zlepšenú dochádzku a napredujú. Chce sprostredkúvať poznanie a zážitky, ktoré určitým spôsobom posilňujú identitu rómskych žiakov, hrdosť na ich históriu, kultúru, tradície a jazyk.

Spoločne s deťmi vytvorila viacero publikácií ako Muránska Dlhá Lúka očami žiakov, Žijeme medzi vami alebo Slovensko – rómsky šlabikár. Aj tieto aktivity prispeli k tomu, že škola začala spolupracovať s organizáciami ako sú Unicef, Nadácia Pontis, Via Iuris, Aliancia Fair-play. Vďaka tomu žiaci spoznávajú osobnosti verejného života.

Tento rok založila pri škole Detský klub, ktorého zámerom je komplexné neformálne vzdelávanie detí od raného veku v inšpirujúcom prostredí spolu s rodinou. Za svoje nasadenie získala Bielu vranu – ocenenie spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?