fbpx

Monika Siváková

Nenarodila sa s víziou byť učiteľkou, k učiteľstvu ju priviedla súhra okolností. Dnes po tejto ceste kráča s ambíciou nebyť osamelým chodcom, ale po boku svojich študentov. Na hodinách využíva kombináciu rôznych metód – prácu s textami, prameňmi, pracovnými listami, v pároch, v skupinách, rovesnícke vyučovanie, vyučovanie v teréne, odborné prednášky spojené s diskusiou. História v jej ponímaní nie je mŕtva, ona musí ožiť v očiach žiakov. Pravidelne vyrábajú plagáty na vybrané témy, kde vizualizujú jednotlivé historické obdobia.

So študentami sa úspešne zúčastňuje dejepisných olympiád, stredoškolskej odbornej činnosti či Dejepisnej súťaži gymnázií ČR a SR. Každoročne organizuje vedomostnú súťaž Expert Geniality Show cez združenie Talentída. Bola účastníčkou vzdelávacieho programu v Jad Vašem v Jeruzaleme, v ktorom organizátori školili učiteľov, ako sprostredkúvať tému holokaustu.

Ako učebnú pomôcku vytvorila Dejepisnú čítanku k dejinám Bojnického panstva odporúčanú pri výučbe regionálnej histórie hornej Nitry. Vedie spevácky zbor Vavrinec, ktorý svojou hudbou oživuje život na škole. V učiteľstve našla nové priateľstvá a nové možnosti, je šťastná, že môže byť súčasťou životov iných. Každý žiak sa podľa nej môže zlepšovať, len je potrebné ho správne motivovať, vytvárať mu podmienky a pestovať uňho zmysel pre sebazdokonaľovanie.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?