fbpx

Natália Jedličková

Natália Jedličková učí biológiu a etiku na súkromnom gymnáziu a vedie tam aj krúžok japončiny. Ako sama vraví, centrom jej záujmu je v prvom rade dobrý a otvorený vzťah so žiakmi.  

 „Snažím sa motivovať žiakov aktivizujúcimi metódami, prepájať biológiu s praxou, hrať sa hry, zakomponovať scénky, organizovať výlety a exkurzie. Žiakom, ktorí to potrebujú, dávam možnosť doučovania. Správanie žiakov riešim najmä cez osobné pohovory, s pomocou našej psychologičky a špeciálnej pedagogičky. Máme vytvorený mentorský tím, spoločne si tak môžeme zdieľať skúsenosti s konkrétnymi žiakmi a vytvárať stratégie na zlepšenie, či už známok, alebo správania,“ vraví.

Mladá pedagogička sa snaží pripraviť študentov pre potreby 21. storočia. Podporuje kritické myslenie, schopnosť komunikovať aj pracovať v tíme. Je tiež presvedčená, že naučiť ich vedomosti nestačí.

„Na našom gymnáziu sa venujeme charakterovému a hodnotovému vzdelávaniu. Škola má päť základných hodnôt (With heart, Creativity, Together, Safety, Challenge), ktoré rozvíjame u žiakov. Každý mesiac vediem workshop a spoločne s kolegami plánujeme ako aplikovať konkrétnu hodnotu do vyučovacieho procesu. Hodnotové vzdelávanie priamo prepájam s mentoringom a venujem sa mu najmä na hodinách etickej výchovy. Je veľmi dôležité pestovať v žiakoch empatiu voči iným, častokrát menej privilegovaným skupinám obyvateľstva. Na hodinách sa tak zameriavam na témy ako sú holokaust, utečenecká kríza, organizujeme projekty pre ľudí z marginalizovaných skupín a podobne (pomoc pre centrum Koburgovo, beseda s preživším holokaustu…),“ dodáva.

Natália Jedličková je aktívna aj mimo vyučovacích hodín.

„Vediem krúžok japončiny pre začiatočníkov i mierne pokročilých. Popri tejto činnosti sú mojou vášňou najmä ekologicky zamerané podujatia. So žiakmi každoročne organizujeme Eco Day, kde sa venujeme rôznym ekologickým témam. Súčasťou sú napr. aj workshopy (recyklácia, kompostovanie, výroba ekologických čistidiel), či prednášky na rôzne témy (testovanie kozmetiky na zvieratách, greenwashing, dopad odevného priemyslu na planétu). Žiaci tak majú možnosť aktívne sa zapájať do diania v škole i v komunite. Momentálne pracujeme na ekologickom projekte v spolupráci s organizáciou Baterkáreň v Trnave. Našou úlohou je rozbehnúť aplikáciu, ktorá spája ľudí v rámci našej komunity a dovoľuje vymieňať si rôzny tovar (online swap),“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?