fbpx

Natalie Lackovič Križanová

Natalie Lackovič Križanová učí gymnazistov bilingválnu biológiu a anglický jazyk. Snaží sa to robiť názorne, nemyslí si totiž, že prosté memorovanie je tou správnou cestou.

 „Je nevyhnutné podporovať rast myslenia žiakov ukázaním, že tvrdá práca a oddanosť má zmysel. Reálne životné situácie a skúsenosti s prihliadnutím na ich vlastné záujmy a štýly učenia im vštepí oveľa viac, ako len prázdne slová. Milujem mimoškolské aktivity a zatiaľ sa zdá, že moje nadšenie inšpiruje aj iné deti, keďže máme stále viac prívržencov a pridávajú sa aj kolegovia. Napríklad zapojenie sa do projektu „Upracme Slovensko“ v deťoch vyvolá pocit zodpovednosti (majú na starosti istý rajón, monitorujú jeho stav a snažia sa ho udržať celoročne v čistote). Tvorivosť (spolu s akčnou kolegyňou, keďže učiteľ toto nemôže robiť sám) sa v deťoch snažíme rozvíjať na environmentálnej výchove láskou k tradíciám, prírode a vlastnej tvorbe,“ opisuje.

Táto pedagogička pri výučbe využíva mnohé moderné technológie a inovatívne učebné metódy.

„Rada používam Flipped classroom alebo PBL (project based learning) najmä pri náročnejších témach, kde viem, že samotný výklad alebo názorné ukážky nepomôžu a žiaci si to musia sami „odučiť“. Takéto projekty si pamätajú aj moji maturanti, hoc sme ich robili v druhom ročníku. Kontinuálne vzdelávanie alebo scaffolding, či CLIL obohacujú deti o odbornejšie vedomosti. Stavajú na veciach, ktoré už vedia, nebiflia sa len nové a nezabúdajú to staré. Počas online vyučovania som využívala pomerne veľa gamifikáciu a asynchrónne metódy, ktoré dávali deťom dostatok času a umožnili napredovať vlastným tempom. Niektoré z nich stále využívam priamo na vyučovaní a žiaci pri samoštúdiu. (kahoot, quizlet, wordwall, biointeractive…). Určite sú replikovateľné a šírim ich na workshopoch alebo talkoch,“ dodáva.

Natalie Lackovič Križanová sa tiež snaží podporovať kolegov a kolegyne, pretože je presvedčená, že komunita dokáže viac ako solitér.

„V súčasnosti s malou skupinou učiteľov vedieme Slovenskú komoru učiteľov anglického jazyka, kde sa všetci snažíme šíriť svoje vedomosti a zdieľať skúsenosti medzi jazykármi. Online komunita je tiež úžasná vec. No teacher is an island. Nevieme fungovať sami. Ubíja nás to a vyhoríme,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?