fbpx

Noémi Ráczová

Myslí si, že k úspechu si prispievajú žiaci sami, avšak túto cestu sa im snaží ako učiteľka uľahčiť. Snaží sa, aby sa mohli žiaci do procesu výučby aktívne aj kreatívne zapojiť, aby si stanovili nielen ciele, ale aj kroky, ktoré k nim vedú. Učiteľ má byť podľa nej osobou, ktorá posúva, núti žiaka zamyslieť sa, aby mohol prehodnotiť svoje správanie aj vedomosti.

Vymyslela súťaž Grafický duel, v ktorej sa žiaci realizujú na verejnosti. Spoluvytvárala nový odbor Digitálna maľba – koncept art, vytvorila učebnicu a pracovný zošiť k predmetu InDesign, na škole zaviedla predmet Odborná angličtina. Pre žiakov organizuje besedy s odborníkmi z rôznych oblastí.

S kolegami sa snažia školu neustále modernizovať, k čomu prispievajú spolupráce s inými strednými školami, ale aj organizáciami, či firmami – napríklad s Pixel Federation, ktorá vyvíja počítačové hry. Popritom ilustruje a vytvára rozprávkové knihy a spolupracuje so slovenskými aj zahraničnými vydavateľstvami. Kniha Oscara Wilda Šťastný princ, dostala vďaka jej ilustráciám v roku 2015 titul Najkrajšia a najlepšia detská kniha jesene 2015.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?