fbpx

Patricia Ambróz

Patricia Ambróz pochádza z učiteľskej rodiny, kde jej stará mama aj mama boli pedagogičky. U nich videla, že učiteľstvo nie je len povolanie, ale doslova poslanie a takto ku svojej práci pristupuje aj ona. Učí anglický jazyk, ktorý všetci jej žiaci využívajú v bežnom živote, nielen v škole. 

„Niekoľko mojich bývalých žiakov sú absolventi úspešných zahraničných univerzít. Počas pandémie som sa snažila byť oporou nielen žiakom, ale aj našim učiteľom, ktorí sú v podstate tiež mojimi žiakmi, keďže už 5 rokov vediem v škole neformálne vzdelávanie učiteľov, Gaučovňa. Veľa využívam skupinovú prácu a zážitkové učenie, vediem školský anglický dramatický krúžok, implementujem mäkké zručnosti a pestujem v nich vnímavosť voči iným, aj voči svojej vlastnej duši a vďaka mojej iniciatíve sme sa stali ako škola členom Koalície škôl za duševné zdravie,“ vraví Patricia Ambróz, ktorá sa aj sama snaží vzdelávať. Vraví, že deň, v ktorom by sa nič nové nenaučila, by bol pre ňu stratený. „Pred pandémiou som absolvovala Teacher Trainer kurz a tiež leaderský kurz cez Bell vzdelávaciu platformu pri University of Cambridge, počas pandémie som absolvovala mentoringový výcvik a v minulom roku koučing v školskom prostredí cez Komenského inštitút, čo mi pomáha pri práci a rozhovoroch s deťmi,“ dodáva.

Pri vyučovaní implementuje poznatky z neurovedy, aktuálne informácie z lingvistiky, pracuje s autentickými zdrojmi a vedie žiakov k tomu, aby sa na texty a zdroje pozerali z rôznych uhlov pohľadu. „Skorou diagnostikou skupiny sa snažím využívať potenciál žiakov a ich prirodzené schopnosti na maximum, s chybou pracujem ako s príležitosťou objaviť novú cestu k sebe a svojim emóciám,“ vysvetľuje.

Patricia Ambróz sa snaží byť oporou aj svojim kolegom, organizuje preto semináre na podporu učenia, napríklad v spolupráci s Pilgrims. Niekoľkokrát bola uvádzajúcou učiteľkou pre začínajúcich učiteľov a keďže v škole zastáva funkciu pedagogickej zástupkyne, snaží sa podporovať svojich kolegov a sprevádzať ich v pedagogickom procese. Je tiež mimoriadne aktívna v mimoškolskej činnosti. „Momentálne s tímom tvoríme akčný plán mentálneho zdravia v škole a v rámci tejto oblasti robím osvetu. Od minulého školského roka spolupracujem s Ligou pre duševné zdravie. Aktívne tvorím a produkujem hudbu s mojím manželom, píšem básne, cez občianske združenie Naveky Závažná mi vyšla básnická zbierka,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?