fbpx

Pavel Michal

Pavol Michal je riaditeľom mimoriadne netradičnej školy, ktorá ako prvá na svete zaviedla predmet sokoliarstvo, a pán riaditeľ ho spolu s geografiou aj vyučuje na druhom stupni. „Sokoliarstvo je súčasťou našej školy už 14 rokov. Práve sokoliarstvo sa stalo základom pre vznik našej terapie pomocou pernatých dravcov – Avesterapie. Cieľom je pomôcť prostredníctvom dravcov žiakom so špeciálnymi potrebami, ale aj introvertom, či tým s horším prospechom. Táto terapia pomohla aj žiakom, ktorí prestupujú z iných škôl z rôznych dôvodov, či je to šikanovanie, sťahovanie… Deti sa tým, že sa venujú zvieratám, učia zodpovednosti, rozhodnosti, trpezlivosti, riešeniu problémov. Získavajú zdravé sebavedomie, sú komunikatívnejšie,“ vysvetľuje. 

Na škole sa snažia učiť čo najviac v prírode a pre tieto účely vybudovali Avespark, ktorý pozostáva zo sokoliarne so 70 dravcami a sovami, tropického areálu s tropickou záhradou, krokodílom, leguánom, opicami, areálu pre veľké exotické papagáje a areálu prezentujúcemu Austráliu s kengurami. „Náš Avespark navštívi približne 18 000 hostí ročne a slúži na vyučovanie cez príklady. Vypracovali sme vlastný adaptačný program s prvkami avesterapie a canisterapie. Prostredníctvom nich spolu s vytváraním priateľskej atmosféry dbáme na dodržiavanie hodnôt školy ako je slušnosť, tolerancia, rešpekt, gentlemanské správanie,“ dodáva.

Zaujímavosťou je aj vzdelávanie žiakov k záchrane života. Deti sa priamo učia pracovať so psom pri záchrane topiaceho v tajchu, či strateného v lese alebo podávať prvú pomoc aj s defibrilátorom. „Náš vzdelávací proces je vzorom pre viaceré školy nielen na Slovensku, čo nás veľmi teší a berieme to s pokorou,“ uzatvára pán riaditeľ. 


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?