fbpx

Pavel Šípoš

Pavel Šípoš učí dejepis, slovenský jazyk a literatúra a telesnú výchovu na strednej zdravotníckej škole. Nejde mu o to, aby žiaci mali namemorované učivo, ale aby ho vedeli dobre využiť v bežnom živote a profesijnej praxi.  

„Snažím sa využívať metódy, ktoré v nich vzbudzujú najmä tímovú spoluprácu, ktorá je pre ich budúce povolanie veľmi dôležitá, keďže budú pracovať v zdravotníckom kolektíve. Trénujú, ako si deliť prácu v rámci kolektívu, aby každý jeden zisťoval (aj ten najslabší), že je v danom kolektíve dôležitý a nenahraditeľný. Role v skupinách si menia, aby si každý vyskúšal rôzne postavenie v skupine. Na hodinách majú žiaci priestor na rozvíjanie svojho kritického myslenia, k čomu sú aj nabádaní a následne prezentujú svoje poznatky, postoje, na ktoré prišli, a tak sa vzájomne obohacujú. Súčasťou hodín je taktiež spätná väzba, ktorou sa žiaci učia dať a taktiež prijať spätnú väzbu,“ vraví Pavel Šípoš. 

Cieľom tohto učiteľa je, aby na jeho hodiny chodili žiaci radi a najmä bez strachu. Napriek tomu, že učí stredoškolákov, aj tak sa dá povedať, že jeho hodiny sú hravé. Využíva napríklad skupinovú prácu, dramatizáciu, crimeboard, či escaperoom. 

„Sú to metódy, ktoré aktivizujú a „nútia“ žiakov pracovať počas celej hodiny. Ja počas týchto hodín som len „vysvetľovačom“ pravidiel, „usmerňovateľom“ alebo „posúvačom“. Na hodinách dejepisu som v minulosti zápasil s nezáujmom o predmet. Po zmene môjho prístupu sa zmenil aj vzťah žiakov k nemu. Teraz na hodinách spoločne prichádzame na podstatu histórie. Napríklad zisťujeme, ako chutí staroveký Rím prostredníctvom koláča, ktorý si upečieme priamo na hodine pomocou receptu spred 2000 rokov. Alebo bádame, čo všetko dopomohlo Flemingovi k objaveniu penicilínu a aký to malo dopad na nás prostredníctvom skúmania rôznych druhov materiálov,“ dodáva. 

Pavel Šípoš nielen učí, ale aj sám sa stále snaží vzdelávať. A všetko čo sa naučí, posúva ďalej.

„Rozvíjam sa prostredníctvom rôznych knižných pedagogických titulov, seminárov, školení, ktoré som absolvoval, napríklad Online inkubátor mentorov, Komenského inštitút – Lenivý učiteľ. Metódy, ktoré využívam počas vyučovania inšpirovali aj iných učiteľov. Medzi mojimi kolegami sa rozbehla vzájomná spolupráca a vzájomné zdieľanie,“ teší sa. 

Pôsobil aj ako mentor pre žiakov v rámci Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu a vedie tiež  študentov Katolíckej univerzity v  Ružomberok pri výkone pedagogickej praxe.

Hlasovanie ceny verejnosti nájdete tu: https://domov.sme.sk/c/22874166/ucitel-ktoreho-ziaci-mozu-historiu-ochutnavat.html?ref=tab


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?