fbpx

Peter Pallo

Už ako štrnásťročný spoluorganizoval rôzne animátorské aktivity a kultúrne podujatia pre deti, ktorých svet ho upútal. A hoci vie, že byť mužom, otcom a živiteľom rodiny v pozícii učiteľa je náročné z pohľadu sociálneho zabezpečenia rodiny, iné povolanie si nedokáže predstaviť.

V roku 2006  sa mu podarilo implementovať projekt „Notebook pre každého žiaka“, čo spestrilo a zefektívnilo výučbu na škole. Informačno-komunikačné technológie využíva aj pri mnohých metódach ako sú brainstorming, projektové vyučovanie, dramatizácia, kinematografia, intelektové hry, či zážitkové učenie. Je zapojený do modernizácie vzdelávacieho procesu so spoločnosťou Microsoft pre školstvo. V mimoškolskej činnosti sa venuje žiakom vo filmárskej, programátorskej, tanečnej a speváckej oblasti. V rámci programovania vznikla celoslovenská súťaž Kodu CUP, pre spevácke talenty medzinárodná súťaž DilongStar, v oboch je hlavný koordinátor.

Pre komunitu učiteľov zdieľa viacero blogov, patrí medzi recenzentov učebníc primárneho vzdelávania, podieľa sa na ich korektúre a je spoluautorom didaktického multimediálneho šlabikára. Uvedomuje si individualitu a zraniteľnosť každého žiaka, chce v ňom objaviť oblasť, v ktorej má potenciál vyniknúť. Prepája školské prostredie s reálnym životom mimo hraníc školy. Všetko s cieľom, aby deti zábavnou, nenásilnou formou prijímali vedomosti, objavovali,


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?