fbpx

Róbert Tomolya

Vždy som chcel byť učiteľom, už ako deviatak na základnej škole som vedel, že ním budem. Robím to, čo ma baví a to je úžasná vec.

Vymyslel som a už 25 rokov organizujem súťaž Prírodovedný Triatlon,  k ďalším mojim projektom patrí Algorit Mánia a InfoPROG – dnes už s medzinárodnou účasťou. Na týchto podujatiach študenti majú možnosť rozvíjať nielen informatické znalosti a prezentačné zručnosti, ale aj tímovú prácu. Vediem aj online vzdelávanie pre žiakov ZŠ v programovaní. Myslím, že som odchoval celé generácie dobrých programátorov a informatikov. Taktiež som prednášateľom na informatických vzdelávaniach pre učiteľov, ktoré organizuje Zväz maďarských pedagógov.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?