fbpx

Silvia Bielichová

Som kreatívna a stále mám chuť nadchýnať pre vedu nových a nových žiakov. Nebojím sa výziev a rada zdolávam prekážky, ktoré si kladiem veľakrát pod nohy aj sama. Ak môžem byť neskromná – mám schopnosť výborne vysvetľovať učivo, deti sa tak učia v škole, nie doma.

Intenzívne sa každý rok venujem žiakom, ktorí chcú niečo viac. Nikdy ich nenútim do olympiád a súťaží preto, aby som mala ,,čiarku“. Robím to preto, lebo chcú. Snažím sa urobiť vždy vyučovaciu hodinu zaujímavou, nechcem skĺznuť do stereotypu, a tak žiaci nikdy nevedia, čo si na nich pripravím. Povzbudzujem žiakov v hľadaní súvislostí, v chápaní medzi predmetových vzťahov. Tento rok som mala v úväzku aj fyziku a zisťujem, že učiť všetky prírodné vedy v jednom ročníku je veľkou výhodou. Nádherne sa dá všetko preväzovať, spájať, odôvodňovať.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?