fbpx

Simona Michalík

Simona Michalík učí na prvom stupni základnej školy a podľa jej vlastných žiačikov je iná, ako väčšina ostatných pedagógov.

 „Žiaci v škole trávia väčšinu svojho dňa, preto sa skutočne snažím, aby sa v škole cítili príjemne aj tí, ktorým to nejde až tak dobre, ako by chceli. Pre žiakov vyrábam veľa edukačných pomôcok, aby si učivo dokázali aj “ohmatať”, no nebránim sa ani využívaniu moderných technológii vo výučbe za predpokladu, že s nimi žiakov naučím kriticky pracovať. Taktiež v triedach zavádzam rôzne triedne pravidlá a tradície, ktoré žiakom pomáhajú popasovať sa so všetkými situáciami, ktoré ich počas dňa postretnú. Momentálne máme v prvom ročníku “triedneho terapeuta Félixa ” (drevená postavička), ktorému sa žiaci môžu vyžalovať, ak ich ťaží na srdiečku niečo, čo nutne nepotrebujú riešiť. V triede máme taktiež afirmačnú stanicu, triedneho maskota (ktorého si brávajú na víkend domov), hlasový semafor a pod,“ vysvetľuje.

Simona Michalík nehodnotí deti známkami. S touto formou spätnej väzby má totiž zlú skúsenosť a myslí si, že pokrok detí sa dá zhodnotiť lepšie ako nič nehovoriacimi známkami.

„Pristúpila som k vytvoreniu vlastného diagnostického nástroja, pomocou ktorého viem predchádzať frustrácii niektorých žiakov. Ako príklad uvádzam žiačku, ktorá mala na začiatku školského roka v diktáte 40 a viac chýb a bola klasifikovaná známkou 5. Na konci školského roka mala v diktáte už iba 11 chýb, no výsledná známka bola znova 5. Na základe oboznámenia sa s hodnotením a diagnostikou žiakov v Škótsku som sa rozhodla vytvoriť nový diagnostický nástroj (portfólio) „Ja sa stále učím“, ktorý pre žiaka, učiteľa i rodiča predstavuje základný pilier hodnotenia výchovno-vzdelávacích pokrokov žiaka. Forma je pretavená do akéhosi žurnálu, ktorý obsahuje rôzne formy hodnotenia (od rodičov a učiteľa), sebahodnotenia, či pracovných listov zameraných na mapovanie pokroku žiakov (diagnostika vedomostí nadobudnutých v jednotlivých predmetoch),“ dodáva.

Mladá pedagogička je neustále ochotná vzdelávať sa a taktiež rada odovzdáva svoje vedomosti kolegom.

„Som učiteľka, ktorá sa neustále snaží zavádzať do výučby inovatívne prvky. Vždy, keď objavím, prípadne vyrobím niečo, čo dokáže zlepšiť, či uľahčiť vyučovací proces, podelím sa o to so svojimi kolegami. Canva, lapbook, picturebook, slovné hodnotenie, či motivácia žiakov sú témy, ktorým sa v rozhovoroch s kolegyňami venujem najviac. V decembri tohto roku mám, na podnet pani riaditeľky, naplánované lektorovanie kurzu pre mojich kolegov, na ktorom sa budeme venovať digitálnej platforme Canva pre učiteľov. Taktiež mám už dlhšiu dobu rozpracovaný instagramový účet s názvom Učiteľský kompas, kde chcem pridávať tipy a triky z mojej učiteľskej praxe, ktoré sa mi osvedčili, ale ešte stále som nenabrala odvahu na jeho zverejnenie,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?