fbpx

Slavomír Haberajter

Slavomír Haberajter učí dejepis, občiansku náuku, anglický jazyk a telesnú výchovu na druhom stupni základnej školy. Jeho hlavným cieľom je naučiť deti empatii a kritickému mysleniu.

„Usilujem sa o to, aby sa z pre mnohých nudného dejepisu stal predmet, z ktorého vedomosti budú prospešné pre žiakov aj v budúcnosti, rozvíjajú jeho kritické myslenie, empatiu a spoločenské hodnoty. Zameriavam sa (okrem iného) na inklúziu ukrajinských žiakov, ktorým pomáham aj mimo školského prostredia, častokrát aj ich rodičom. Zároveň som aj florbalový tréner a hneď po vypuknutí vojny som priviedol naše ukrajinské deti k tomu športu, aby sa ľahšie začlenili do kolektívu a nemysleli na hrôzy vojny,“ vysvetľuje.

Slavomír Haberajter je mladý učiteľ, ktorý v moderných technológiách nevidí hrozbu, ale naopak –sú preňho príležitosťou, ako vyučovací proces skvalitniť.

„V prvom rade využívam digitálne zručnosti pri tvorbe videí. Robíme so žiakmi návody, ako nepodľahnúť hoaxom a propagande, ako sa brániť kyberšikane, ako nezdieľať svoje osobné údaje a podobne. Tieto videá sú reálne použiteľné a spracované do tiktokových trendov, aby presne vedeli osloviť našu cieľovku, teda žiakov základných škôl a zaujali ich. V dejepise využívame tvorbu profilov slávnych historických osobností na instagrame či facebooku, kde vytvárame digitálny obsah a žiaci prejavia svoju kreativitu, ale najmä schopnosť vyhľadať a overiť relevantné informácie a tie následne použiť pri tvorbe. Pre náročnejších a technicky zaujatejších konštruujeme reálne prvorepublikové rádio, vojenskú techniku zo špáradiel i polystyrénový model vily Tugenhat,“dodáva.

Sociálne siete využíva aj na šírenie povedomia o učiteľskom povolaní, ktoré je preňho síce náročné, no i krásne a poskytujúce zadosťučinenie.

„Na jedinej sociálnej sieti, ktorú používam, vediem nepravidelnú rubriku „Denník začínajúceho učiteľa“ , kde zdieľam najvtipnejšie a najzaujímavejšie momenty z mojej práce. Tieto moje príspevky majú veľmi pozitívny ohlas. Prezentujem svoju prácu na školských sociálnych sieťach, aby sa verejnosť dozvedela o všetkých mimoriadnych akciách a aktivitách, ktoré realizujeme. Počas dištančnej výučby sme spolu s kolegami organizovali interné školenia pre kolegov (najmä tých starších) zamerané na digitálne technológie a nástroje, ktoré mohli využiť neskôr pri hodinách. Na stránku školy píšem pútavé články o dianí v škole napríklad aj rubriku „Kto ma učí“, kde predstavujem verejnosti, rodičom a žiakom našich pedagogických aj odborných zamestnancov, ktorí sa neboja ísť s kožou na trh,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?