fbpx

Stanislava Opátová

Jej rodičia boli učitelia a tak u nich bola vždy hlavnou témou škola. Mala doma vzory a nasledovala ich štúdiom pedagogiky v Nitre. Realizáciou konštruktivizmu a hlavne Hejného metódy u detí rozvíja nielen logické myslenie v rámci matematiky. Učí skupinovej práci, práci s chybou, tolerantnosti voči slabším spolužiakom, ale aj ako vyjadriť svoj názor, klásť otázky, argumentovať, či kriticky myslieť. Do vyučovania aktívne zapája rodičov.

Zameriava sa na propagáciu a šírenie Hejného metódy. Snaží sa učiť zážitkovo, napr. cez projekty Malá finančná akadémia a Modrá planéta, bola školiteľkou Iuventy na projekty KomPrax, robila programovú inštruktorku v táboroch Stromu života. 20 rokov vedie country tanečné súbory. Je absolventkou Komenského inštitútu a zapojila sa do Individuálneho rozvojového programu učiteľa.

V triede je šťastná, keď sa žiaci usmievajú, tešia sa do školy, nechce sa im ísť domov a povedia jej ,,mami“. Snaží sa už pre prvákov vytvoriť rešpektujúce školské prostredie, kde sa cítia bezpečne, môžu rásť ako individuality, rozvíjať to, čo je v nich dobré. Prostredie, kde si zachovajú chuť k učeniu a objavia radosť zo vzdelávania. Vytvára úlohy a zadania pre veľmi šikovné deti, ale venuje sa aj tým, ktoré potrebujú individuálny prístup a pomoc.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?