fbpx

Veronika Oláhová Šebeňová

Vyučujem predmet tvorivá dramatika, ktorý je sám o sebe zážitkovým predmetom. Keďže naši žiaci sú budúci učitelia, animátori a pedagogickí asistenti, je pre mňa dôležité naučiť ich, že každý vyučovací predmet a každá téma môže byť realizovaná formou zážitkového vyučovania.

Využívam metódy projektového vyučovania, v rámci ktorého sa žiaci naučia inšpirovať sa rôznymi zdrojmi, pracovať s literatúrou, vytvoriť vlastné predstavenie, hľadať alternatívne spôsoby spracovania dramatickej formy, vytvoriť si kostýmy, bábky, rekvizity, skomponovať hudbu. Súčasťou práce je aj organizácia workshopov (herecké, tanečné, hudobné, výtvarné), kde môžu žiaci spoznať prácu rôznych umelcov. Keďže aj učenie je tak trochu herectvom, je pre mňa dôležité, aby žiak –budúci učiteľ – bol zároveň hercom, ktorý dokáže predstúpiť pred skupinu ľudí bez strachu a s radosťou.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?