fbpx

Veronika Palková

Veronika Palková učí na druhom stupni základnej školy matematiku.  V triede sa snaží vytvoriť príjemné prostredie a veľký dôraz kladie na to, aby žiaci matematike rozumeli a chápali jej význam pre reálny život. „V rámci projektu „Nepotrebná matika“ sme s deťmi nakrúcali videá zo života, kde sme sa snažili ukázať, kde všade matematiku potrebujeme. Okrem matematiky sme sa učili strihať videá, či vytvárať scenáre. Navštívili sme Farmu na dvore, kde sme s piatakmi naplánovali a kompletne zrealizovali výstavbu bylinkového záhonu, počas Covidu sme nakrúcali z domu videá, kde sme varili, piekli, či plánovali rekonštrukciu detskej izby, robili sme prieskum medzi žiakmi školy, ktorý sme si potom vyhodnocovali,“ vraví. 

Dodáva, že jej prístup k žiakom je iný ako u jej kolegov. Snažím sa ich viesť k demokracii, ale učí ich aj to, že s demokraciou je úzko spojená zodpovednosť. Hľadá stále nové spôsoby vysvetľovania učiva, možnosti, ako motivovať žiakov, aby sa toho naučili čo najviac, a hlavne, aby tomu, čo sa učia aj rozumeli a vedeli to využiť v živote. „Na hodinách preferujem okrem frontálneho aj skupinové či individualizované vzdelávanie, hľadám spôsoby, ako sa venovať každému dieťaťu a rozvíjať jeho potenciál. V rámci vyučovania, ak sa mi to tematicky hodí a je priaznivé počasie, sa učíme vonku, učíme sa hrou, názorne. Pre žiakov som vytvorila špecializovanú matematickú učebňu so zónami, kde môžu pracovať v skupinách, kde majú poruke všetko, čo pre prácu potrebujú. Bohužiaľ mi v lete učebňu vytopilo. No ja som sa nevzdala a v novej triede som si spravila novú učebňu,“ spomína.

Matematiku využíva aj na environmentálne vzdelávanie, ale nielen na to. „Na matematike pracujeme s dátami, ktoré sa venujú globálnym problémom a pozeráme sa s deťmi na ne cez čísla. Rozprávame sa o ekologických problémoch, riešime vzťahy v triede, učíme sa počúvať druhého. U mňa sú deti naučené, že si v triede hľadajú niekoho, kto im vie s matematickým problémom pomôcť – podporujeme rovesnícke učenie. Keď vypukla vojna na Ukrajine, bola som podľa slov detí medzi prvými, ktorá s nimi rozprávala o ich strachu, ktorý v sebe majú a ako sa s ním môžu vysporiadať,“ vysvetľuje.

Veronika Palková pôsobí viac ako 10 rokov v predmetovej komisii na Štátnom pedagogickom ústave. Je spoluautorkou ŠVP MAT pre 1. stupeň, aj členkou tímu pre tvorbu úloh na Testovanie T5.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?