fbpx

Zuzana Brhlíková

Zuzana Brhlíková učí na prvom stupni základnej školy slovenský jazyk, matematiku a prírodovedu. V triede sa svojim malým zverencom snaží za každých okolností vytvoriť bezpečné a dôveryhodné prostredie. 

„Vytváram veselú atmosféru prijatia s jasne nastavenými hranicami, ktoré sú pre deti zrozumiteľné, nie sú demotivujúce a viem s nimi narábať individuálne. Vždy mám s deťmi veľmi dobrý vzťah, poznám ich príbehy a som v úzkom spojení s rodičmi. Keďže každý príbeh je iný, tak aj môj prístup sa snažím nastaviť tak, aby deti mohli prosperovať a v kolektíve boli prijaté aj so svojou inakosťou. Deti vediem k samostatnosti, k vytváraniu svojich prekonceptov a ochotou spolupracovať a nebáť sa robiť chyby a potom sa z nich učiť,“ vysvetľuje. Dôkazom je i to, že v jej triede sa darilo aj dieťaťu s Aspergerovým syndrómom. Vytvorila mu individuálny plán, mohlo písať tlačeným písmom, používať rôzne pomôcky.

Zuzana Brhlíková koordinuje prvý stupeň na škole a ako sama vraví, má to šťastie, že môže pracovať so širokou škálou inovatívnych metód a nástrojov. „Už niekoľko rokov učím čítať prvákov pomocou metódy SFUMATO – splývavé čítanie, používam font písme Comenia Script, na matematike pracujem Hejného metódou, využívam pomôcky montessori pedagogiky. Často tematicky spájam vyučovacie hodiny. Niekedy učím blokovo, inokedy v celej triede, alebo v delenej triede. Čo považujem za jeden z výborných nástrojov na prehĺbenie čitateľskej gramotnosti je systém čítania kníh každý mesiac už od druhého ročníka a zápis do Knihohlta s rôzne zadanými kritériami a témami. Nevymenovala som všetko čo mi pomáha, ale mám veľkú radosť a vnímam to ako moju úlohu šíriť medzi kolegov dobrú prax, nadšenie a hľadanie ako robiť veci lepšie a darí sa mi,“ teší sa.

Z detí chce mať nielen múdrych, ale aj dobrých ľudí. A tak ich od malička vedieť k dobročinnosti. „Učím ich urobiť niečo pre iných. Spolupracujem napríklad s OZ Návrat, veľmi sympatická mi je spolupráca s YWAM organizáciou, ktorá robí rôzne hodnotné programy pre mládež, s Indíciou, láka ma spolupráca s Komenského inštitútom. Myslím si, že dlhoročná spolupráca a organizovanie farských táborov, boli veľmi intenzívnou prípravou na hľadanie cesty k deťom a mladým,“ uzatvára.

Zuzana Brhlíková výrazne pomáha aj kolegom. Je súčasťou vedenia školy a jej úlohou je starať sa o kolegyne a kolegov, poznať ich potreby a spolu s nimi hľadať nové cesty vo vzdelávaní a v pozdvihnutí sebavedomia učiteľov. Participuje na mnohých nových školských projektoch, aktuálne napríklad na zavádzaní a nastavovaní slovného hodnotenia v prvých dvoch ročníkoch. 


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?