fbpx

Zuzana Bulafčíková

Zuzana Bulafčíková učí na prvom stupni základnej školy. Ako vraví, svojim prístupom k deťom jej ide o to, aby z nich vyrástli nielen múdri, ale aj šťastní, dobrí, aktívni a zodpovední ľudia. Aj preto jej hodiny nie sú len o memorovaní, ale sú plné aktivít a zážitkov, ktoré majú deti scitlivovať.  

„Verím, že keď teraz so mnou a s rodičmi zachraňujú psíkov, žabky, darujú mackov chorým deťom na onkológii, vyrobia darčeky pre seniorov, hrajú a spievajú im, robia zbierky na Bielu pastelku, Modrý gombík, separujú alebo čistia okolie školy, že v tom budú pokračovať na 2. stupni a aj v ďalšom živote,“ vraví Zuzana Bulafčíková. 

Keďže vie, že deti sú rozdielne a každé potrebuje iný prístup, snaží sa im vyjsť v ústrety. Jej cieľom je poskytnúť malým žiakom vzdelávacie tempo, aké potrebujú. „S nadanými žiakmi, ktorí pracujú pohotovo, rýchlo a bez chýb, máme vyskúšané pracovné listy, ktoré majú k dispozícii, keď majú svoje úlohy hotové. Sú to listy na čítanie s porozumením, matematické úlohy, logické, pytagoriádové… Moji štvrtáci majú už od 2. ročníka najradšej to, že keď už majú hotové, chodia po triede a vysvetľujú úlohu tým, ktorí sa prihlásia o pomoc. So slabšími žiakmi som mala doučovania, kde sme si precvičovali SJ, MAT inak. Slabší pracujú v skupinách s nadanými, neodčleňujem ich, pomáhajú si,“ vysvetľuje. 

Hodiny tejto pedagogičky sú zážitkové. Je totiž presvedčená, že práve tak sa deti najviac naučia. „Vždy si nájdeme počas dňa čas na nejaké divadlo, súťaže, hry, pokusy. Spievame, maľujeme, tvoríme priestorové pojmové mapy, vytvárame obrazy z rôznych materiálov. Najväčší podiel na hodinách má projektové a tematické vyučovanie. Žiaci sú rozdelení do Kozmixových tímov a zbierajú body (kartičky) za hotové úlohy. Minule sme predvádzali rýchly, zastavený a spomalený dopad na tému Gravitácia.“ Pravidelne sa zapája v celoslovenskom projekte zameranom na čítanie s porozumením ( Osmijankova literárna zahrada) a umiestňujú sa na 1.miestach. Zapájajú sa aj do enviromentálnych projektov v spolupráci s Edulabom a Veoliou.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?