fbpx

Zuzana Hornáčková

Zuzana Hornáčková učí na prvom stupni základnej školy. Ako vraví, snaží sa deťom  uľahčiť prechod z materskej školy do riadneho vyučovacieho procesu a uvedomuje si a tak sú jej hodiny uvoľnené a „rozprávkové“. 

„Momentálne učím v triede aj dievčatko s Aspergerovým syndrómom a chlapčeka s DMO. Je to veľmi náročná práca, ale ich úsmev stojí za. Počas dištančného vyučovania bola pre mňa práca oveľa náročnejšia na čas, prípravu a kontrolu. Aj napriek tomu, sme si vždy spestrili vyučovanie akciami, ako: Farebný týždeň, Týždeň s rozprávkami, Týždeň s piesňou, alebo Pyžamovou párty, Deň so snehuliakom (ktorý bol naozaj zo snehu v mojej kancelárií), dokonca deti zažili deň, kedy ich učila Opica. Moji žiaci sú na hodinách aj vo vyšších ročníkoch veľmi aktívni, komunikatívni, tvoriví a na riešenie problémov vedia nájsť viac riešení,“ vraví Zuzana Hornáčková. 

Cieľom tejto pani učiteľky je vychovať zodpovedných, empatických a iniciatívnych žiakov. K tomu jej výrazne pomáhajú rôzny kreatívne vyučovacie prvky, napríklad dramatizácia. „Mám za sebou projekt Fibonacci, ktorý rozvíja prírodovednú gramotnosť. Pracujem s interaktívnou tabuľou a informačnými technológiami. Požívam aj prvky Daltonskej školy. Pri svojej práci využívam veľa pomôcok, ktoré si deti môžu chytiť, ochutnať, vyskúšať, ovoňať, pokaziť, opraviť, hrám na hudobných nástrojoch…. Všetko, čo sa deti snažím naučiť si deti prežijú na vlastnej koži, vyskúšajú si. Na vyučovaní sa so zvukom zázračného zvončeka mením na rôzne bytosti. Naposledy mám za sebou hodinu, kde som učila deti znamienka rovnosti. Menila som sa na hladnú Vranu Hanu, ktorej deti hľadali červíky a ktorá im vysvetlila zázraky s otvoreným zobáčikom,“ vysvetľuje. 

Zuzana Hornáčková sa snaží pre vzdelávanie nadchnúť aj tie deti, ktorým to možno nejde úplne ľahko. Dokonca aj doučovanie má u nej  podobu hry. Vie, že výborné výsledky dosiahne len individuálny prístupom k žiakom. „Ak sa stretnem s nadaným dieťaťom, snažím sa ho posúvať vpred, odporučiť rodičom čo všetko sa dá a aké majú možnosti. Ak je dieťa často choré, alebo je v karanténe, pripájam sa v rámci svojho voľného času a preberieme aspoň dôležité učivo online. V rámci školy mám záujmový krúžok: Zahrajme sa s rozprávkou. Keďže deti veľmi málo a nerady čítajú, chcem podporovať čitateľskú gramotnosť aspoň touto formou. Mám rada rozprávky a toto chcem naučiť aj deti, ktoré ku mne chodia. Veľa sa nasmejeme, zahráme a najmä veľa komunikujeme, pretože práve toto v školách chýba. Za počítač si už vedia sadnúť všetci. Ale poďme sa rozprávať!“ 

Zuzana Hornáčková sa podieľala na dopracovaní koncepcie obsahového a výkonového Štátneho vzdelávacieho programu predmetu prírodoveda, tvorbe metodických modelov na realizáciu výkonových štandardov v ŠPÚ.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?