fbpx

Zuzana Kováčová

Zuzana Kováčová učí na prvom stupni základnej školy a je krásnym príkladom toho, že ak chce pedagóg začleniť do triedy dieťa so zdravotným znevýhodnením, ide to. Do jej triedy totiž nastúpil nevidiaci chlapček a ona sa nielenže snažila riadne ho integrovať, ale sa kvôli nemu sama naučila Braillovo písmo.

„Adrián k nám prišiel na zápis do prvého ročníka do obyčajnej základnej školy a ja som dovtedy nemala žiadnu skúsenosť s takto hendikepovaným dieťaťom. Som úplne obyčajná učiteľka prvého stupňa bez akejkoľvek špecializácie. My sme si ale povedali, že to skúsime, ináč by muselo toto dieťa nastúpiť v šiestich rokoch na internátnu špeciálnu školu. Spoločne s vedením školy sme sa začali pripravovať na prácu, navštívili sme školu, kde už majú integrované nevidiace deti, špeciálnu školu v Levoči, Rehabilitačné stredisko pre nevidiacich, oslovili sme Úniu nevidiacich i Slovenský paraolympijský výbor a vytvorili podpornú sieť ľudí, ktorí nám pomáhali pri práci,“ spomína. Zuzana Kováčová štyri roky naozaj intenzívne žila prepájaním sveta zdravých a hendikepovaných ľudí. „Rozhodli sme sa zapojiť Adriána do všetkého, takže sme sa spoločne učili čítať a písať, cvičili sme na telocviku, chodili do divadla, kina, na výlety, dokonca sme spolu aj bežkovali a zúčastnili sme sa lyžiarskeho výcviku. Na prírodovede som vždy pripravovala pokusy Aďkovi do ruky, aby si čo najviac vecí mohol ohmatať. Adrián je momentálne piatak, výborne sa učí, zúčastňuje sa vedomostných súťaží, hrá na klavíri a na bicie,“ dodáva.

Podľa nej je ich skúsenosť ukážkou toho, ako vychovávať ľudí pripravených byť užitočnými pre ostatných. „Samozrejme bolo v mojej triede okrem integrovaného žiaka ďalších 18 detí, ktoré sa učili empatii a spolupráci a v praxi videli, s akými problémami sa stretával nevidiaci spolužiak. Verím, že aj vďaka tejto skúsenosti z nich vyrastú múdri, empatickí a vnímaví ľudia. Práve kvôli Aďkovi som sa snažila do vyučovania vniesť maximum názornosti, často sme, aj vďaka covidovej situácii, chodili von. Spolu sme i piekli, pripravovali krabice lásky pre seniorov,“ spomína.

Zuzana Kováčová sa snaží tiež inšpirovať kolegov a pomáhať im. Na škole pôsobí ako vedúca Metodického združenia. Spolu s kolegyňami pripravuje rôzne aktivity pre školu, pozývajú na prednášky zaujímavých ľudí, zúčastňujú sa webinárov. Svoje príspevky uverejňujú na webovej stránke školy aj v mestských novinách mesta Svit. 


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?