fbpx

Zuzana Lašticová

Zuzana Lašticová učí na druhom stupni základnej školy slovenský jazyk a literatúru, dejepis a občiansku náuku. Je presvedčená, že stereotyp nemá čo v škole hľadať a tak sa na každú jednu hodinu špeciálne pripravuje.

 „Do vyučovacieho procesu sa vždy snažím vkladať niečo, čo deti zaujme. Sú to najmä interaktívne cvičenia (vytváram ich cez wordwall.net), zaujímavé pracovné listy, tvorivé dielne (napr. vyrábanie vŕtaných nástrojov z plastelíny, výroba kostry mamuta z konárov stromov, olivový veniec a mnohé ďalšie). Podporujem rozvoj kreatívnej stránky žiakov pri tvorbe textov (napr. celý text na jedno písmeno abecedy), hraní pantomímy (pri zobrazení prísloví, porekadiel, pranostík…), divadle (zobrazenie peloponézskej vojny, z ktorého sme urobili video). Pre žiakov sa snažím vybaviť rôzne exkurzie, návštevy zaujímavých podujatí, besedy, aby sa nielen učili, ale aj prepájali získané vedomosti s reálnym životom,“ vraví Zuzana Lašticová.

Mladá pedagogička je veľmi aktívna aj mimo vyučovacieho procesu. Pripravuje špeciálne vyučovacie materiály, s ktorými sa rada podelí i s kolegami, napríklad prostredníctvom sociálnych sietí. Je však i aktívnou občiankou.

„Práve aktívnym zapájaním sa do diania v obci (akadémia ku Dňu matiek, vianočné trhy, charitatívny beh) sa s kolegami snažíme medzi obyvateľmi zviditeľniť pozíciu učiteľov. Podporujem aj svojich kolegov, pre kolegynku som uvádzajúcou učiteľkou, snažím sa jej odovzdať svoje rady, materiály, pomôcť jej na začiatku učiteľskej kariéry,“ vysvetľuje.

Uvedomuje si riziká súčasného informačného digitálneho sveta a chce už deti na základnej škole pripraviť na to, aby dokázali kriticky myslieť.

„V dnešnej dobe, kedy sa prostredníctvom sociálnych sietí a iných médií šíria okrem relevantných informácií aj rôzne dezinformácie a klamstvá, je oveľa viac potrebné s mladými sa rozprávať. Práve preto sa snažím so žiakmi neustále komunikovať a akýkoľvek problém riešiť hneď, ako vznikne. Tak tomu bolo napr. v prípade vypuknutia vojenského konfliktu na Ukrajine, útoku na LGBT komunitu… Na občianskej náuke sme spolu riešili výsledky volieb, rozprávame sa o témach, ktoré rezonujú v spoločnosti. Nikdy však žiakom nevnucujem svoj názor, dávam im priestor na vyjadrenie sa, snažím sa vždy predložiť fakty a je len na nich, do akej miery ich akceptujú,“ uzatvára.

S deťmi absolvuje i pravidelné exkurzie či návštevy múzeí. Boli spolu napríklad v Múzeu holokaustu v Seredi aj v Osvienčime.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?