fbpx

Zuzana Szombathová

Zuzana Szombathová v súčasnosti učí angličtinu na strednej škole, no začínala ako učiteľka základnej školy, ktorú navštevovali aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných skupín. Teší sa, že sa jej aj týchto žiakov podarilo motivovať a nadchnúť ich pre vzdelávanie. Dnes pracuje so stredoškolákmi. „Práca s teenagermi je náročnejšia v tom, že je nutné nasmerovať ich tým správnym smerom. Som presvedčená o tom, že každé dieťa môže ažiť úspech a úlohou učiteľa je nájsť a prebudiť v nich skrytý talent. Toto sa nám napríklad dokonale podarilo počas medzinárodnej projektovej práce a počas skúšania divadelného predstavenia. Študenti sa museli spoliehať sami na seba, na svoj tím, čo vyžadovalo maximálnu dávku spolupráce, vzájomnej komunikácie, dôvery a zodpovednosti. Zároveň boli potrebné prezentačné schopnosti, spev, herectvo, kreslenie, manuálna zručnosť, kreativita, inovácie, flexibilita, nápady a hlavne kopec spoločne stráveného času a dobrej nálady,“ vraví. 

Angličtinu sa snaží svojich zverencov naučiť tak, aby ich to aj bavilo a zároveň si čo najviac z učiva zapamätali. „Na hodinách sa snažím využívať pojmové mapovanie, čo sa mi osvedčilo najmä pri príprave študentov na ústnu formu maturitnej skúšky. Snažím sa tiež rozvíjať u študentov metakognitívne stratégie čítania. Som presvedčená, že osvojenie si týchto stratégií má presah takmer do všetkých predmetov, kde môžu pozitívne ovplyvniť efektivitu ich učenia. Na svojich hodinách využívam projektové zadania a v rámci nich učím žiakov vnímať svet v širších súvislostiach. Deň vďakyvzdania napríklad predstavujem žiakom prostredníctvom lode Mayflower a následne žiaci spracúvajú osudy iných slávnych lodí, ktoré boli svedkami významných historických udalostí. V inom projekte zasa prepájam Jánošíka s Robinom Hoodom a podobnosť s USA hľadajú opäť žiaci,“ vysvetľuje.

Deti odjakživa vedie k empatii, spolupatričnosti a solidarite prostredníctvom charitatívnych akcií. V súčasnosti je koordinátorkou The Duke of Edinburgh’s Award.

„Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, cítime potrebu vštepovať mladým ľuďom princípy tolerancie, učiť ich kriticky myslieť, rozumne a pokojne argumentovať, spolupracovať, efektívne komunikovať a pracovať na svojom osobnom rozvoji pre blaho seba, ale aj komunity, v ktorej žijú. Mladým ľuďom treba ukázať, ako efektívne tráviť svoj čas a venovať ho na svoj rast a sebarozvoj navzdory konzumu, technologickej prevahe a povrchným vzťahom. Technológie deckám generácie Z vziať nemôžeme, ale čo môžeme, je naučiť ich používať na budovanie a rozvoj kompetencií a schopností pre život v rýchle sa meniacom globalizovanom svete plnom zmien a aktuálnych výziev. Práve preto treba podporovať na školách neformálne vzdelávanie, prepojiť školy viac s praxou, komunitou (charita) a každodenným životom,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?