fbpx

Zuzana Tkáčová

Najcennejšou spätnou väzbou sú pre ňu nadšení žiaci, lebo nadšenie je podľa nej najväčšou hnacou silou vlastného rozvoja. Zameriava sa na predmety v oblasti STEM (informatické, prírodné a technické vedy). Na škole zaviedla Informatický ŠOK (študentskú odbornú konferenciu), podujatie plné IT workshopov a prednášok. Motivácia žiakov, špeciálne dievčat, je pre ňu kľúčová. Aj vďaka jej nasadeniu tvoria dievčatá na gymnáziu viac než tretinu maturantov z informatiky, čo predstavuje na Slovensku najvyšší podiel.

Zameriava sa na aktívne techniky vyučovania, bádateľsky orientovanú výučbu, problémové a projektové vyučovanie, ktorých súčasťou je aj využívanie najnovších digitálnych technológií. Venuje sa aj učiteľom – prednáša, pôsobí ako lektorka a vedie kluby učiteľov informatiky. Taktiež robí popularizáciu nanotechnológií vo výučbe prírodovedných a technických predmetov na ZŠ a SŠ – je autorkou metodických materiálov pre učiteľov a putovnej edukačnej výstavy Cesta do nanosveta.

Pre občianske združenie Aj Ty v IT vedie programátorské workshopy pre dievčatá z košických ZŠ a SŠ s cieľom podpory motivácie pre IT a technické odbory. Za inovatívne prístupy ju ocenili v Bruseli, uspela v súťaži Microsoftu o najlepšie projektové vyučovanie, získala cenu Slovak Telecom za implementáciu informačno-komunikačných technológií do vyučovania.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?