fbpx

Zuzana Vaňová

Zuzanna Vaňová učí na prvom stupni základnej školy. Ako sama vraví, každé dieťa vníma ako jedinečné a to, ktoré nezvláda učivo tak ľahko, ako jeho rovesníci, je pre ňu výzvou.

 „Je to pre mňa ako objavovanie jaskyne. Pomaly sa vnárate dovnútra, trpezlivo odsúvate kamienok za kamienkom, aby ste časom odkryli tú nádhernú vnútornú krásu. Učím deti, že každý z nás vie niečo, čím môže obohatiť toho druhého,“ vysvetľuje.

Zuzanna Vaňová učí už 35 rokov a od počiatku svojho pedagogického pôsobenia využívala rôzne formy vzdelávania, nielen klasické vyučovanie v triedach.

„Vtedy nás nebolo veľa učiteľov, ktorí mali odvahu nerobiť všetko tak, ako všetci ostatní. Integrované tematické vyučovanie s prvkami waldorfského a montessori učenia vnášalo do našej triedy zmysluplné učenie v súvislostiach. Učili sme sa v blokoch, ranné komunity boli súčasťou nášho vyučovania. Objavovali sme svet prostredníctvom projektov a hier. Do mojich tried pribúdalo stále viacej detí, ktoré mali zdravotné znevýhodnenie, a tak sme na hodinách využívali dramatoterapiu, muzikoterapiu, arteterapiu,“ dodáva.

V škole našla podporu vedenia a tak sa v ZŠ na Malinovského ulici v Partizánskom stretnete naozaj so všeličím. Aj vďaka tejto pani učiteľke tam nájdete interaktívne oddychové zóny, snoezelen, lezeckú stenu, fitnes centrum či keramickú a stolársku dielňu. Zuzana Vaňová je však mimoriadne aktívna aj mimo vyučovacích hodín.

„Pomáhala som tiež pri založení OZ Začať spolu, ktoré sa venuje deťom a mladým ľuďom s mentálnym a kombinovaným postihnutím a už mnoho rokov pracujem v tomto OZ ako dobrovoľníčka. Posledné dva roky som pôsobila ako mentorka v programe Hodinoví záškoláci, ktorý sa venoval deťom z celého Slovenska a ponúkol im neobvyklým online spôsobom priestor na tvorivé zamýšľanie sa nad rôznymi témami,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?