fbpx

Životopisná báseň

Táto masterclasss Vás prevedie aktivitou „Životopisná báseň“, ktorá je ukážkou medzipredmetového prístupu k výučbe. Prepájanie predmetov je efektívne a užitočné z hľadiska rôznych uhlov pohľadu na jednu tému a najmä v priestore dištančného vzdelávania umožňuje spájať predmety do ucelených a logicky súvisiacich celkov v obmedzenom čase. Táto konkrétna aktivita spája poznatky z vlastivedy a slovenského jazyka, ale môže slúžiť ako inšpirácia na spájanie vzťahov medzi veľmi rôznorodými predmetmi tak, aby žiaci boli tvorcami obsahu a dokázali sa na jednu tému pozrieť z viacerých perspektív


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?