fbpx

Projekt FinQ

Projekt FinQ je komplexný program finančného vzdelávania pre školy na Slovensku. Program sa systematicky zameriava na zlepšenie finančnej kultúry a má ambíciu rozvíjať kritické myslenie žiakov a pedagógov. Cieľom programu je, aby mladí ľudia po vstupe do reálneho života robili zodpovedné kroky vo finančnej oblasti a aby im pochopenie informácií v širších kontextoch umožnilo prijímať správne rozhodnutia. Program pomáha rozvíjať kritické myslenie v celkovom kontexte financií.

Predchádzajúci článok


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?