fbpx

Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť patrí k nevyhnutnostiam života v 21. storočí a pripraviť deti na narábanie s peniazmi patrí medzi základné kľúčové kompetencie, ktoré by si mali v priebehu základnej školy osvojiť. Ale ako oboznámime deti s touto témou prijateľne k ich veku a skúsenostiam? Ako ich viesť k šetrnosti, zodpovednosti, schopnosti kriticky rozmýšľať a pozerať sa na peniaze z rôznych uhlov pohľadu? V ideálnom prípade by sa malo takéto vzdelávanie vinúť naprieč rôznymi predmetmi a finalistka Učiteľa Slovenska 2020 Vás prevedie aktivitou s deťmi 1. stupňa, kde spojí finančnú gramotnosť s matematikou, angličtinou, ale aj etickou výchovou.

Predchádzajúci článok

Ďalší článok


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?