fbpx

Európska komisia ocení učiteľov, ktorí vedú žiakov k rovnosti, slobode a ľudským právam.

Dobrí učitelia nemajú len naučiť žiakov vedomosti, ale majú ich tiež vychovávať k otvorenosti, empatii a tolerancii. Aj preto sa rozhodla Európska komisia podporiť ocenenie Učiteľ Slovenska a výnimočných pedagógov, ktorí vychovávajú deti k európskych hodnotám, oceniť špeciálnou Cenou hodnoty pre 21.storočie.

„Poslaním Ceny Zastúpenia Európskej komisie je ocenenie za výnimočný výkon v oblasti podpory a posilňovania európskych hodnôt. Je vyjadrením našej vďačnosti a uznania učiteľom, ktorí sú svojou prácou oddaní zviditeľneniu hodnôt založených na ľudskej dôstojnosti a ľudských právach, rovnosti, slobode, demokracii a právnom štáte,“ uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha. 

V tomto ročníku Učiteľa Slovenska teda okrem hlavnej ceny a Ceny verejnosti organizátori z CEEV Živica odovzdajú aj túto novú výnimočnú cenu. V rámci nej pôjdu učitelia, ktorí sa dostanú do TOP 10-ky na návštevu Bruselu, kde sa oboznámia s fungovaním inštitúcií Európskej únie.

„Veľmi sa tešíme tejto podpore a vítame novú tému v ocenení, nakoľko každá škola má zarámcované výchovno – vzdelávacie ciele. Hodnoty ako ľudská dôstojnosť, rovnosť a rešpekt voči iným vnímame v našej organizácii ako veľmi dôležité pre mladých ľudí, ktorí žijú a budú  žiť v rozmanitom, premenlivom a polarizovanom svete,“ uviedla manažérka Komenského inštitútu CEEV Živica Zuzana Labašová. 

Ocenenie je aktuálne v polovici procesu. Tento rok prišlo výnimočne veľa nominácií – až 1 049 a z nich prijalo nomináciu a prihlásilo sa 148 učiteliek a učiteľov z celého Slovenska, z toho 80 percent tvoria ženy a 20 percent muži. Najviac prihlásených je z Bratislavského a Prešovského kraja.

Cieľom CEEV Živica aj jej programu Komenského inštitút je podporiť pedagógov. Nízke platy v školstve síce mimovládna organizácia nedokáže vyriešiť, ale spoločenské uznanie môže pomôcť pozdvihnúť. Rovnaké ciela má aj Zastúpenie Európskej komisie.

„Cena Zastúpenia Európskej komisie chce prispieť k zvyšovaniu prestíže učiteľského povolania a motivácie súčasných i budúcich učiteľov k výkonu ich profesie. Toto ocenenie je príležitosťou ukázať svetu, že aj na Slovensku máme vynikajúcich, šikovných a svojmu povolaniu oddaných učiteľov a učiteľky. Je pre nás veľmi dôležité, aby inšpiratívni učitelia zažili celospoločenské poďakovanie a podporu,“ uzatvára Vladimír Šucha.

Global Teacher Prize jej medzinárodné ocenenie , ktoré spája komunitu inšpiratívnych pedagógov z celého sveta. Na Slovensku je jeho licencovanou súčasťou ocenenie Učiteľ Slovenska, ktoré sa koná pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej

Komenského inštitút je vzdelávací program pre pedagogičky a pedagógov, ktorý organizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Vzdeláva a podporuje pedagógov, ktorí sú súčasťou reformy školstva zdola. Realizuje ročný vzdelávací program, pestrý Alumni program pre absolventov, ocenenie Učiteľ Slovenska, vzdelávacie podujatia a vydáva publikácie pre širokú pedagogickú verejnosť (www.komenskehoinstitut.sk).


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?