fbpx

Verejné vyhlásenie Učiteľ Slovenska

Dňa 10.2.2023 sa v Lučenci konal pochod za mier, v rámci ktorého sa odohral slovný aj fyzický útok na študenta medicíny s ukrajinskou vlajkou. Jedným z agresorov zachytených na videozázname, ktorý študenta udrel do tváre a vulgárne mu nadával, bol Ing. Peter Bíro, pedagóg na Spojenej škole v Poltári. 

Ocenenie Učiteľ Slovenska sa snaží dlhodobo prinášať pozitívne vzory z radov učiteliek a učiteľov a tým meniť pohľad spoločnosti na činnosť pedagógov a prinavrátiť vážnosť tejto profesii. Sme presvedčení, že okrem odbornej expertízy musia učiteľky a učitelia predstavovať pre mladých ľudí vzory morálnej bezúhonnosti a etického správania. 

My, dolupodpísaní organizátori a laureáti ocenenia Učiteľ Slovenska veríme, že vzdelávanie má silu predchádzať predsudkom a konfliktom. Nedostatok kvalitného vzdelania je totiž hlavným faktorom mnohých sociálnych, politických, environmentálnych, hospodárskych a zdravotných problémov, ktorým čelí dnešný svet. 

Vnímame učiteľskú profesiu ako zodpovednosť učiť mladých ľudí nielen novým vedomostiam, ale aj zručnostiam ako napríklad konštruktívne diskutovať, aktívne sa zapájať do verejného diania a prezentovať svoje názory kultivovane. Sme presvedčení, že súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách by malo byť aj vedenie k hodnotám ľudskosti, rešpektu a tolerancii. 

Preto ostro odsudzujeme konanie učiteľa Petra Bíra a apelujeme na širokú pedagogickú obec, aby si bola vedomá svojej zodpovednosti za vedenie mladých ľudí ku kultivovanosti, rešpektu a slobode. 

Signatári:

Zuzana Labašová, CEEV Živica, organizátorka ocenenia Učiteľ Slovenska

Zuzana Tkáčová, laureátka Národnej ceny Učiteľ Slovenska 2018

Noemi Ráczová, laureátka Ceny verejnosti Učiteľ Slovenska 2018

Peter Pallo, laureát Národnej ceny Učiteľ Slovenska 2019

Iveta Barková, laureátka Národnej Ceny Učiteľ Slovenska 2020 a TOP 50 finalistka Global  Teacher Prize

Alexandra Hučekova, laureátka Národnej Ceny Učiteľ Slovenska 2021

Jozef Zvolenský, laureát Ceny verejnosti Učiteľ Slovenska 2021

Anna Jančová, TOP 10 finalistka ocenenia Učiteľ Slovenska 2021

David Králik, TOP 10 finalista ocenenia Učiteľ Slovenska 2021

Marta Izsófová, TOP 10 finalistka ocenenia Učiteľ Slovenska 2021

Mária Niková, TOP 10 finalistka ocenenia Učiteľ Slovenska 2021

Pavol Šipoš, TOP 10 finalista ocenenia Učiteľ Slovenska 2021

Katarína Striešová, TOP 10 finalistka ocenenia Učiteľ Slovenska 2021


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?