fbpx

Je ich desať, ale len jeden sa stane Učiteľom Slovenska 2020

Tretí ročník ocenenia Učiteľ Slovenska bol výrazne poznačený obmedzeniami pod vplyvom pandémie korona vírusu. Zatvorené školy a vzdelávanie na diaľku však zviditeľnili fakt, akú dôležitú úlohu a náročnú profesiu majú práve pedagógovia. Tento moment sa podľa organizátora ocenenia Komenského inštitútu odzrkadlil aj v rekordnom počte nominácií a prihlášok. Predovšetkým žiaci a študenti dali vedieť o tých učiteľoch, ktorí svoju prácu vykonávajú nielen s láskou a s nadšením, ale vnášajú do vyučovania aj množstvo inovatívnych prvkov. Komenského inštitút dnes verejnosti predstavil desiatku najúspešnejších finalistov, ktorú vybrala odborná porota.

V rámci 3. ročníka národnej ceny Učiteľ Slovenska dostali organizátori 1 101 nominácií, nakoniec sa do nej prihlásilo 164 učiteľov, 129 žien a 35 mužov. Z hľadiska počtu prihlášok a nominácií bol tento ročník zatiaľ najúspešnejší.

,,Sme presvedčení, že verejnosť si v zložitej situácii online vzdelávania z domu počas niekoľkých mesiacov viac uvedomila a ocenila postavenie učiteľa a jeho dôležitú úlohu v živote každej rodiny so školopovinným žiakom či študentom. Už samotné texty nominácií boli úžasným vyznaním všetkým skvelým učiteľom,“  zhodnotila Lucia Lichá, koordinátorka ocenenia Učiteľ Slovenska. Do ocenenia sa mohli prihlásiť učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok, či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich mohla široká verejnosť.

,,Naším cieľom je zviditeľňovať prácu a nasadenie pedagógov a sme radi, že nám to darí aj prostredníctvom ocenenia Učiteľ Slovenska. Oproti minulým ročníkom v rámci rekordného počtu nominácií takmer 50 percent tvorili nominácie žiakov a študentov, čo bol úžasný posun. Zároveň sme dostali nominácie na učiteľov aj z regiónov, ktoré sa počas minulých ročníkov do ocenenia vôbec nezapojili,” doplnila Lucia Lichá.

Na výber najúspešnejších desiatich finalistov mala porota stanovené kritériá, ktoré sú v súlade so svetovým formátom Global Teacher Prize. Je medzi nimi podpora vzdelávacieho úspechu každého žiaka, vytváranie šíriteľných inovatívnych alebo osvedčených foriem výučby, spolupráca so vzdelávacím organizáciami na Slovensku aj v zahraničí, či inšpirovanie kolegov v rámci komunity.

„Porote sa do top desiatky nepochybne podarilo vybrať učiteľov, ktorí podľa údajov v prihláške a priložených dôkazných materiálov najviac spĺňajú kritériá hodnotenia. Samozrejme komplexnejší obraz o osobnosti každého z nich sme si urobili počas prezentácií, ktoré si pre nás pripravili. A zaujímal nás aj osobný príbeh každého z nich, tá motivácia, prečo sa vydali na učiteľskú dráhu. Každý kúsok tejto mozaiky nám pomáha pri výbere držiteľa hlavnej ceny Učiteľ Slovenska,“ reagovala Viera Kalmárová, hlavná školská inšpektorka a predsedníčka poroty.

Členovia poroty do finálovej desiatky posunuli pedagógov z väčších aj menších miest, ale aj malých obcí, šiesti finalisti učia na základných školách, traja finalisti na stredných školách a jedna finalistka pôsobí na jazykovej škole.

Komenského inštitút realizuje ocenenie aj vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne a Nadačného fondu Telekom. Jeden z finalistov získa Cenu verejnosti a Komenského inštitút zverejní aj držiteľa mimoriadnej ceny Učiteľ na diaľku.

Finalistky a finalisti 2020

Finalisti 3. ročníka ocenenia Učiteľa Slovenska (v abecednom poradí):

Iveta Barková (dejepis a slovenský jazyk) –Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec

Ľubica Bezeková (anglický jazyk, výtvarná výchova, informatika, matematika) –ZŠ s MŠ Školská 27/14, Pliešovce

Ľubica Demčáková (predmety primárneho vzdelávania) – Evanjelická spojená základná škola, Nám. legionárov 3,  Prešov

Dana Dobšíčková (cudzie jazyky) – Smiling Snake – jazykové vzdelávanie, Nám. sv. Petra a Pavla 10, Bratislava

Jana Chmurová (chémia, biológia, technika) –Základná škola s materskou školou, Ul. Jána Bottu 27, Trnava

Iveta Kališová (anglický jazyk, výtvarná výchova) –ZŠ s MŠ Ľubeľa, Ľubela

Ladislav Ogurčák (telesná výchova, geografia –Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča

Miroslava Okuliarová (predmety primárneho vzdelávania) – Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky

Monika Plintová (anglický jazyk) –Súkromné bilingválne a IT gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, Trenčín

Róbert Tomolya (matematika, informatika) – Füleki Gimnázium (Gymnázium – Gimnázium Fiľakovo) Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?