fbpx

Ocenenie Učiteľ Slovenska prináša príbehy inšpiratívnych pedagógov

Na Slovensku máme veľa aktívnych učiteľov, ktorí sa rozhodli o svoje skúsenosti a dosiahnuté výsledky podeliť nielen so svojimi kolegami, ale aj s verejnosťou. 70 pedagógov sa zapojilo do 2. ročníka ocenenia Učiteľ Slovenska, ktoré organizuje Komenského inštitút a Živica. Ich príbehy a prihlášky posúdila odborná komisia, ktorej pri výbere finálovej desiatky pomohli kritéria svetového formátu Global Teacher Prize.

Do národného kola druhého ročníka ocenenia Učiteľ Slovenska sa mohli prihlásiť učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok, či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich mohla tiež široká verejnosť.

,,Nominovaných učiteľov sme mali 320, prihlášku však už museli poslať osobne. Do ocenenia sa zapojilo napokon 70 učiteľov. Zhruba na 90 % sa členovia poroty zhodli, kto v tej finálovej desiatke bude, čo ma teší. Máme tam sedem žien a troch mužov,“ povedala Viera Kalmárová hlavná školská inšpektorka a predsedníčka poroty.

Učiteľa Slovenska vyberá aj Viera Kalmárová, hlavná školská inšpektorka (vpravo) a Eva Klikáčová, organizátorka ankety Zlatý Amos

,,Každá poznámka o tom, ako konkrétne učiteľ pracuje, ako rieši vzťahy so žiakmi, ako sa zaujíma o ich situáciu bola pre členov poroty nápomocná v tom, aby rozhodla, koho zaradiť do prvej desiatky. Teším sa, keď budeme hovoriť s našimi finalistami bližšie, keď nám ukážu, ako učia a dúfam, že obstoja,“ uvažuje Vlasta Dúbravová, lektorka pre vzdelávanie detí a dospelých.

Na výber finalistov mala porota jasne stanovené kritériá, ktoré sú v súlade so svetovým formátom Global Teacher Prize.

„Skladba učiteľov je odlišná od tej minuloročnej. Čo sa týka regiónov, je však obdobná ako vlani, pokrýva celé Slovensko, bielym miestom nám zatiaľ ostáva juh stredného Slovenska. Čo sa týka aprobácií, tak je tam dosť učiteľov, ktorí učia na prvom stupni základných škôl, z čoho mám mimoriadnu radosť a výrazne sú zastúpení aj učitelia, ktorí učia prírodovedné odbory,“ doplnil Štefan Porubský, dekan Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

V porote je aj Vlasta Dúbravová, lektorka pre deti a dospelých a Štefan Porubský, dekan Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Medzi tohtoročnými porotcami figuruje aj prvá držiteľka ocenenia Učiteľ Slovenska.

,,Vybrať desiatich finalistov bolo náročné, pretože nominovaní učitelia boli naozaj výnimoční, mali zaujímavé príbehy aj aktivity,“ uvažuje Zuzana Tkáčová z Gymnázia Sv. Edity Steinovej v Košiciach.

,,Po posúdení prihlášok môžem povedať, že na Slovensku máme učiteľov, ktorí sú zapojení do rôznych projektov a vymýšľajú vlastné vzdelávacie metódy. Venujú sa žiakom aj na špeciálnych školách, ktoré často navštevujú rómske deti a sú určite pre všetkých inšpiráciou. A to je aj cieľ a poslanie ocenenia Učiteľ Slovenska. Aby sa učitelia navzájom motivovali,“ hovorí Michal Rehúš z Inštitútu vzdelávacej politiky.

Z účasti v ocenení Učiteľ Slovenska sa tešia na školách v Bratislave, Komárne, Malackách, Prievidzi, Novej Dubnici, na Orave či v Buzici pri Košiciach.

Desiatich inšpiratívnych slovenských učiteľov predstavia organizátori v septembri 2019.

Rozmiestnenie finalistov v rámci Slovenska

Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?