fbpx

Všetci sme zrazu domškoláci

Koronavírus nás primäl hľadať nový systém vzdelávania, aby sa mohlo uskutočňovať z domu. V škole sme doteraz boli nastavení najmä na štýl učenia sa tvárou v tvár.

Mali sme aj zopár detí na domácom vzdelávaní, ale nie veľa. Posledný týždeň pred zatvorením škôl sme riešili, ako sa budeme učiť z domu. Nik nejde na prázdniny ani na dovolenku. Poruke sme mali kompletný program aSc Agenda – populárny softvér škôl na administráciu s elektronickou triednou knihou a aplikáciou EduPage. Priestor Prípravy umožňujú učiteľom sprístupniť deťom prezentáciu, obrázok, text, zadať test, projekt, materiál na dobrovoľnú prácu naviac a pod. Zároveň žiaci môžu nahrať učiteľovi vypracované úlohy, projekty, testy. Učiteľ ich ohodnotí a vyexportuje hodnotenie do elektronickej žiackej knižky. To je učenie celé z domu. Nie bezkontaktné, ale netreba pri ňom vojsť do budovy školy.

Naši učitelia od nastavenia domáceho vzdelávania majú s rodičmi a deťmi vysoký štandard virtuálnych kontaktov. Hľadáme všetci vhodnú mieru spolupráce. Niektorým sa zdá práce málo, niektorým veľa. Snažíme sa  stanoviť povinnú mieru a ponechať deťom slobodu v dobrovoľných úlohách. Každý sa nachádza v inej situácii. Niekto má veľa času, rodičia sa mu môžu venovať a jeho digitálne zručnosti sú kvalitnejšie. Niekto si na nový systém nevie zvyknúť a je to pre neho aj pod tlakom závažných udalostí veľa. Chceme myslieť na všetkých: silných aj slabých, rýchlych aj pomalých… Hľadáme nový spôsob učenia sa. Technológie sú poruke, snažíme sa  ich využiť užitočne.

Online výučba na SZŠ Nová Dubnica. Autor: Marek Janičík

Vnímame s vďakou ochotu firiem sprístupniť mnoho portálov zdarma alebo za symbolický poplatok. Naši učitelia na prvom stupni okrem EduPage využívajú kozmix, alfbook, matiku.in, lebo učíme Hejného matematiku a tento portál poskytuje úlohy v súlade s princípmi objavného vyučovania, gramar.in a keďže používame Virtuálnu knižnicu, tak nás zaregistrovali automaticky aj do portálu  www.bezkriedy.sk a poslali nám heslá. Druhý stupeň rieši učenie najmä cez EduPage, poskytujú konzultácie k projektom, posielajú deťom videá (napr. z Fyziky) a využívajú testovanie v EduPage na overenie vedomostí. Tento systém nám fungoval v prvé dni zatvorenia škôl.

Z týždňa na týždeň, zo dňa na deň sa však situácia mení. To, čo platilo včera, je dnes už minulosťou. Zrazu frčíme okrem EduPagea a portáloch aj na Microsoft TEAMSe a učíme on-line. Dva dni sme sa učili my – učitelia. Mávali sme si  a tešili sa z prvej on-line porady, a dnes už takto vzdelávame deti. Riešili sme veľa technických problémov, šplhli si šikovné pani učiteľky, zapájali sme rodinných príslušníkov technicky podkutých.

Pomohli nám webináre. Sme zo dňa na deň lepší. Od skákania do reči sa dostávame ku riešeniu problémov a skutočnému učeniu. Na týždeň vopred sme si dohodli rozvrh on-line vyučovania s ohľadom na súrodencov v iných ročníkoch. Sú však aj rodiny s jedným počítačom a viacerými školákmi, pričom rodičia majú home office. Požičali sme zopár školských tabletov deťom domov. Neustále sa pýtame rodičov, či im systém vyhovuje a reagujeme na ich podnety. Boli deti, ktoré sa nehlásili, neposlali žiadnu prácu. Na nástenke v EduPage sme uverejnili 10 odporúčacích bodov, aby sme trochu rodičom pomohli usporiadať systém práce s učením doma a aby sme nestratili v napredovaní žiadne dieťa. Tým, čo sa neprihlásili cez e-maily a nepracujú s EduPage ani on-line, sme poslali sms a učitelia hľadajú najvhodnejší spôsob kontaktu. Postupne sa na seba nalaďujeme.     

Ranný kruh v triede Jany Kramárovej

Veľkým rébusom bol zápis prvákov. Rozmýšľali sme, ako ho zorganizovať a nikoho neohroziť. Vždy sme zápis robili čo najinteraktívnejšie, s čo najvyšším zapojením detí, učiteľov, rodičov. Organizovali sme Rozprávkovú školičku pre viac ako 100 detí. Ale čo teraz? Skúsime opäť spolupracovať s rodičmi. Požiadame ich o zhodnotenie svojich detí. Poprosíme, aby rodičia opísali svoje deti na základe ponuky kritérií školskej zrelosti. Možno, keď budú viac vtiahnutí do procesu zodpovednosti za vstup dieťaťa do školy, budú viac vnímať, čo je to školská zrelosť a do akej školy dieťa zapisujú. U nás sa spýtame aj na hodnoty a postoje rodiny k vzdelávaniu. Namieste bude vypýtať si vyjadrenie učiteliek materských škôl. Nuž, tento rok zapíšeme deti bez toho, aby sme sa videli. Nepredstaviteľné, nechcené, ale možné. Materiály už máme zverejnené na stránke školy  www.szsndca.sk v časti Zápis.

Dnes už vieme, že Testovanie 9 nebude. Aj bez tejto udalosti vieme žiť, hoci sme sa u nás tešili na silný ročník. Pokora je však namieste. Toto je výzva najmä pre stredné školy. Držíme palce, aby si s tým poradili.

Priali by sme si, aby sa deti viac osamostatnili, aby tento domáci systém nezaťažoval neúmerne rodičov. Možno čoskoro zistíme, že kamenné školy už až tak netreba, a pribudne nám po tomto neplánovanom nácviku viac domškolákov. Čo vy na to, či Vám chýba vôňa školy?

Každá životná skúsenosť nás môže niečo naučiť. Mnohí učitelia zdieľame spôsob práce, čo sa nám osvedčil, vzájomne sa inšpirujeme. Výborným obohatením vzdelávania je vysielanie Školského klubu. Veľa sa z neho  môžeme naučiť aj my učitelia. Na chvíľu nás možno vírus paralyzoval. Všetci máme strach, prežívame stres, ale verím, že si poradíme.                                                                                                                                    

Učitelia očami detí. SZŠ Nová Dubnica

Deti sú veľakrát šikovnejšie a prispôsobivejšie ako dospelí. Niekde natočili pracovný postup výroby rúška. Samé šili, kto tvoril video, neviem, ale mnoho detí by to zvládlo. Chlapec z našej školy prekvapil, keď priniesol vlastnoručne vyrobené rúška cudzím starkým v paneláku. Náročnú súčasnosť môžeme využiť k precvičeniu takých životných zručností ako sú zodpovednosť, ľudskosť, súcit, trpezlivosť. Určite je tu čas chytiť knihu, stíšiť sa a porozmýšľať nad tým, ako sa ľudstvo správa k prírode a aj k sebe samému. Najvyšší čas učiť sa od prírody. Ona má riešenie na všetko.

Jana Kramárová, finalistka národnej ceny Učiteľ Slovenska 2019, spoluzakladateľka Súkromnej ZŠ a ZUŠ v Novej Dubnici, OZ Eden a OZ Otvorená škola, matka dvoch učiteľov, vášnivá učiteľka a riaditeľka perfektného tímu pedagógov


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?